Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 167018004, Nejvyšší podání 818.000 CZK

Rodinný dům Jirkov- podíl 1/2

Rodinný dům

 Mapa

ID
167018
Číslo jednací
167018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-12-05 14:15:00
 Ukončení dražby
2018-12-05 15:15:00
Odhadní cena
630.000 CZK
Nejnižší podání
315.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
80.000 CZK

Předmět dražby
podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: - pozemek parc.č. 2766- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 241 m2), součástí je stavba: budova Jirkov č. p. 597, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 2766 - pozemek parc.č. 2767- zahrada (výměra 175 m2) včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 584 pro katastrální území Jirkov

V termínu konání prohlídky nemovitých věcí nebyly nemovité věci zpřístupněny a provedení prohlídky tak nebylo umožněno. Rodinný dům č.p. 597 je řadový krajní, tvořený ½ dvojdomu, je součástí pozemku čís. parcely 2766 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Jirkov, součástí domu je přístavba jednopodlažní garáže, s pochůznou střechou, využitelnou jako terasa, jež je přístupná z interiéru v úrovni 2.NP. Dům je pravděpodobně nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími, přičemž druhé nadzemní podlaží je mansardového typu, střecha je sedlová, ve štítu s polovalbou, k severozápadní straně je přistavěna jednopodlažní přístavba garáže, s plochou střechou, vnitřní dispozice domu nebyla zjištěna. Základy pravděpodobně kamenné bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, střešní konstrukce dřevěná sedlová, střešní krytina eternitové šablony, ve 2.NP uliční fasáda bitumentový šindel, klempířské výrobky okapy a svody z pozinkovaného plechu, okna dvojitá dřevěná, vnější úprava povrchů břízolitová, v části štítové strany dřevěný obklad, v části u garáže obklad kabřincový. Podle architektonického slohu pochází dům z počátku 20. století, odhadem okolo roku 1925, tzn. stáří domu ke dni ocenění je 93 let. Z vnější strany objektu je patrná zanedbaná údržba domu, převažují původní stavební prvky, některé s patrným zvýšeným opotřebením, v rámci údržby byly provedeny novější klempířské prvky (oplechování štítové strany a okapy a svody v části do ulice, vnitřní stav a vybavenost není známa, z vnější prohlídky nelze rozpoznat, zda je dům obydlen. Z vnější obhlídky jsou viditelné záclony a žaluzie v oknech, v garáži byl zaparkován osobní automobil. V příslušenství rodinného domu je vedlejší stavba zděné kolny, navazující na přístavbu garáže a stavbu rodinného domu, stojí na pozemku čís. parcely 2766, k.ú. Jirkov. Stavba není zakreslena v katastru nemovitostí, z ulice je viditelná jen v malé části, je pravděpodobně jednopodlažní, nepodsklepená, s plochou střechou, malé velikosti. Další stavby v příslušenství domu jsou tvořeny venkovními úpravami běžného rozsahu – přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, oplocení apod.

Historie podání
05.12.2018 15:08:52.735 167018004 přihodil na 818.000 CZK
05.12.2018 15:04:10.670 167018003 přihodil na 800.000 CZK
05.12.2018 14:57:41.292 167018004 přihodil na 777.000 CZK
05.12.2018 14:54:40.384 167018003 přihodil na 770.000 CZK
05.12.2018 14:49:03.747 167018004 přihodil na 765.000 CZK
05.12.2018 14:44:24.159 167018003 přihodil na 740.000 CZK
05.12.2018 14:43:51.028 167018006 přihodil na 665.000 CZK
05.12.2018 14:43:24.359 167018006 přihodil na 660.000 CZK
05.12.2018 14:41:52.335 167018008 přihodil na 655.000 CZK
05.12.2018 14:41:20.540 167018003 přihodil na 650.000 CZK
05.12.2018 14:35:05.171 167018008 přihodil na 605.000 CZK
05.12.2018 14:32:04.183 167018003 přihodil na 600.000 CZK
05.12.2018 14:31:44.326 167018008 přihodil na 505.000 CZK
05.12.2018 14:31:18.261 167018009 přihodil na 500.000 CZK
05.12.2018 14:31:07.279 167018008 přihodil na 495.000 CZK
05.12.2018 14:30:44.655 167018007 přihodil na 490.000 CZK
05.12.2018 14:29:39.637 167018008 přihodil na 485.000 CZK
05.12.2018 14:29:01.502 167018009 přihodil na 480.000 CZK
05.12.2018 14:27:00.119 167018008 přihodil na 475.000 CZK
05.12.2018 14:26:11.123 167018009 přihodil na 470.000 CZK
05.12.2018 14:25:45.923 167018003 přihodil na 450.000 CZK
05.12.2018 14:25:22.011 167018008 přihodil na 400.000 CZK
05.12.2018 14:24:59.161 167018007 přihodil na 395.000 CZK
05.12.2018 14:23:57.370 167018009 přihodil na 390.000 CZK
05.12.2018 14:23:06.560 167018008 přihodil na 385.000 CZK
05.12.2018 14:22:28.101 167018009 přihodil na 380.000 CZK
05.12.2018 14:21:51.576 167018008 přihodil na 375.000 CZK
05.12.2018 14:21:34.088 167018009 přihodil na 370.000 CZK
05.12.2018 14:20:43.954 167018008 přihodil na 355.000 CZK
05.12.2018 14:19:49.541 167018009 přihodil na 350.000 CZK
05.12.2018 14:19:13.819 167018008 přihodil na 330.000 CZK
05.12.2018 14:16:27.462 167018007 přihodil na 325.000 CZK
05.12.2018 14:15:48.622 167018003 přihodil na 320.000 CZK