Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 795941003, Nejvyšší podání 365.000 CZK

Pozemky Lensedly

Pozemek

 Mapa

ID
795941
Číslo jednací
90/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-10-18 15:15:00
 Ukončení dražby
2017-10-18 16:40:00
Odhadní cena
200.000 CZK
Nejnižší podání
134.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
40.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 105- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, obč.vyb, LV 206- cizí vlastník - pozemek parc.č. 1031/3- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 1036/1- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 1036/2- ostatní plocha - pozemek parc.č. 1037- trvalý travní porost vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, na listu vlastnictví č. 948 pro katastrální území Lensedly

Pozemky se nachází v části obce Lensedly. Jedná se o pozemky zarostlé náletovou zelení. Přes pozemky teče malý potok. Celková rozloha pozemků je 4 715 m2. Na pozemku parc. č. st. 105 se dle katastru nemovitostí nachází objekt občanské vybavenosti ve vlastnictví jiné osoby. Dle místního ohledání se již objekt na pozemku nenachází. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování. Obec Kaliště nemá zpracovaný územní plán. Dle sdělení starostky obce jsou v návrhu územního plánu oceňované pozemky regulovány jako zeleň, tedy nejedná se o stavební pozemky. V případě úpravy pozemků bude možné pozemky využít pro odpočinek či omezenou zemědělskou činnost. Pozemky se nachází v severozápadní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenčně - rekreační zóně.

Historie podání
18.10.2017 16:30:24.117 795941003 přihodil na 365.000 CZK
18.10.2017 16:29:53.724 795941004 přihodil na 360.000 CZK
18.10.2017 16:24:14.620 795941003 přihodil na 355.000 CZK
18.10.2017 16:18:40.914 795941004 přihodil na 350.000 CZK
18.10.2017 16:18:16.669 795941003 přihodil na 345.000 CZK
18.10.2017 16:17:38.559 795941004 přihodil na 340.000 CZK
18.10.2017 16:16:24.588 795941003 přihodil na 335.000 CZK
18.10.2017 16:16:05.709 795941004 přihodil na 330.000 CZK
18.10.2017 16:15:13.767 795941003 přihodil na 325.000 CZK
18.10.2017 16:13:41.971 795941004 přihodil na 320.000 CZK
18.10.2017 16:10:30.134 795941003 přihodil na 315.000 CZK
18.10.2017 16:10:07.784 795941004 přihodil na 310.000 CZK
18.10.2017 16:09:35.187 795941003 přihodil na 305.000 CZK
18.10.2017 16:06:01.195 795941004 přihodil na 300.000 CZK
18.10.2017 16:05:28.279 795941003 přihodil na 295.000 CZK
18.10.2017 16:05:09.418 795941004 přihodil na 290.000 CZK
18.10.2017 16:04:43.791 795941003 přihodil na 285.000 CZK
18.10.2017 16:04:13.034 795941004 přihodil na 280.000 CZK
18.10.2017 16:03:44.774 795941003 přihodil na 275.000 CZK
18.10.2017 16:03:12.859 795941004 přihodil na 270.000 CZK
18.10.2017 16:00:53.204 795941003 přihodil na 260.000 CZK
18.10.2017 16:00:32.894 795941004 přihodil na 250.000 CZK
18.10.2017 15:59:50.824 795941003 přihodil na 230.000 CZK
18.10.2017 15:59:36.166 795941004 přihodil na 225.000 CZK
18.10.2017 15:58:09.353 795941003 přihodil na 220.000 CZK
18.10.2017 15:57:18.567 795941004 přihodil na 215.000 CZK
18.10.2017 15:56:45.709 795941003 přihodil na 210.000 CZK
18.10.2017 15:56:05.231 795941004 přihodil na 205.000 CZK
18.10.2017 15:55:04.662 795941003 přihodil na 200.000 CZK
18.10.2017 15:54:42.127 795941004 přihodil na 195.000 CZK
18.10.2017 15:54:08.521 795941003 přihodil na 190.000 CZK
18.10.2017 15:53:51.383 795941004 přihodil na 185.000 CZK
18.10.2017 15:50:33.788 795941003 přihodil na 180.000 CZK
18.10.2017 15:49:53.254 795941004 přihodil na 175.000 CZK
18.10.2017 15:45:26.172 795941003 přihodil na 170.000 CZK
18.10.2017 15:44:58.579 795941004 přihodil na 164.000 CZK
18.10.2017 15:43:36.447 795941003 přihodil na 159.000 CZK
18.10.2017 15:43:07.139 795941004 přihodil na 154.000 CZK
18.10.2017 15:42:30.816 795941003 přihodil na 149.000 CZK
18.10.2017 15:41:30.088 795941005 přihodil na 144.000 CZK
18.10.2017 15:20:09.758 795941003 přihodil na 139.000 CZK
18.10.2017 15:15:45.163 795941004 přihodil na 134.000 CZK