Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 10019001, Nejvyšší podání 481.000 CZK

Rodinný dům Kozlovice- podíl 1/2

Rodinný dům

 Mapa

ID
10019
Číslo jednací
10019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-05-22 15:00:00
 Ukončení dražby
2019-05-22 15:45:00
Odhadní cena
290.000 CZK
Nejnižší podání
290.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
60.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 34- zastavěná plocha a nádvoří (299 m2), součástí je stavba: Kozlovice č. p. 17; rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 34 pozemek parc.č. 49/9- orná půda (1539 m2) pozemek parc.č. 501- orná půda (10355 m2) pozemek parc.č. 503- ostatní plocha (180 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 210 pro katastrální území Záluží u Roudnice nad Labem

Nemovitost se nachází ve střední části místní části Kozlovice části obce Záluží ve stávající zástavbě rodinných domů přístupná po asfaltové komunikaci. Jde o nepodsklepený, jednopodlažní rodinný dům s jedním pokojem v podkroví (bez topení), zastřešený sedlovou střechou. Dům je v podprůměrném technickém stavu bez koupelny a wc (suché venku). IS jen elektro, voda ze studny. Stáří domu je 125 let a 3 roky je neobydlený. Užitná plocha 62,87 m2. K domu náleží pozemky mimo RD - pole p.č.501, 503 JZ od RD. Pozemek p.č.49/9 je cca 500 m severně od Záluží u Labe - orná půda.

Historie podání
22.05.2019 15:39:18.922 10019001 přihodil na 481.000 CZK
22.05.2019 15:37:44.941 10019002 přihodil na 478.000 CZK
22.05.2019 15:36:52.548 10019001 přihodil na 475.000 CZK
22.05.2019 15:35:53.800 10019002 přihodil na 415.000 CZK
22.05.2019 15:34:46.945 10019001 přihodil na 412.000 CZK
22.05.2019 15:32:34.099 10019002 přihodil na 391.000 CZK
22.05.2019 15:32:09.175 10019001 přihodil na 388.000 CZK
22.05.2019 15:31:39.611 10019002 přihodil na 379.000 CZK
22.05.2019 15:30:59.410 10019001 přihodil na 376.000 CZK
22.05.2019 15:30:20.289 10019002 přihodil na 369.000 CZK
22.05.2019 15:29:46.356 10019001 přihodil na 366.000 CZK
22.05.2019 15:26:30.398 10019002 přihodil na 363.000 CZK
22.05.2019 15:25:08.551 10019001 přihodil na 360.000 CZK
22.05.2019 15:23:59.145 10019002 přihodil na 344.000 CZK
22.05.2019 15:23:20.693 10019001 přihodil na 341.000 CZK
22.05.2019 15:22:41.305 10019002 přihodil na 329.000 CZK
22.05.2019 15:19:07.058 10019001 přihodil na 326.000 CZK
22.05.2019 15:14:42.231 10019002 přihodil na 323.000 CZK
22.05.2019 15:13:19.187 10019003 přihodil na 320.000 CZK
22.05.2019 15:11:27.263 10019002 přihodil na 311.000 CZK
22.05.2019 15:09:52.881 10019003 přihodil na 308.000 CZK
22.05.2019 15:08:57.859 10019002 přihodil na 305.000 CZK
22.05.2019 15:05:18.184 10019001 přihodil na 302.000 CZK
22.05.2019 15:03:23.021 10019003 přihodil na 299.000 CZK
22.05.2019 15:02:54.507 10019001 přihodil na 296.000 CZK
22.05.2019 15:01:41.638 10019003 přihodil na 293.000 CZK
22.05.2019 15:01:07.850 10019001 přihodil na 290.000 CZK