Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Zemědělské pozemky Jalubí- podíl 1/6

Pozemek

Zemědělské pozemky Jalubí- podíl 1/6

 Mapa

ID
168018
Číslo jednací
168018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-24 14:30:00
 Ukončení dražby
2018-10-24 14:30:00
Odhadní cena
7.500 CZK
Nejnižší podání
3.900 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
1.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech: pozemek parc.č. 851- trvalý travní porost o výměře 1694 m2 pozemek parc.č. 852- trvalý travní porost o výměře 219 m2 pozemek parc.č. 853- trvalý travní porost o výměře 248 m2 včetně veškerého příslušenství a součástí vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na listu vlastnictví č. 1190 pro katastrální území Jalubí

Pozemky parc. č. 851 o výměře 1.694 m2, parc. č. 852 o výměře 219 m2, parc. č. 853 o výměře 248 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako trvalý travní porost. Pozemky jsou ve skutečnosti využívány k zemědělské činnosti jako orná půda nebo trvalý travní porost. Celková rozloha pozemků činí 2.161 m2. Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. Na pozemcích se nenacházejí žádné stavby, místy náletové trvalé porosty. V okolí se nacházejí převážně zemědělské pozemky. Dle územního plánu obce se jedná o plochy zemědělské, příp. plochy krajinné zeleně.

Historie podání