Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Víceúčelová budova Praha Karlín

Komerční nemovitost

 Mapa

ID
283018
Číslo jednací
283018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-11-06 14:00:00
 Ukončení dražby
2018-11-06 14:00:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
360.000.000 CZK
Minimální příhoz
3.000.000 CZK
Jistota
15.424.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 316/6- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 1454 m2), součástí je stavba Karlín č. p. 679, víceúčelová stavba, stavba stojí na pozemku parc.č. 316/6 pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně památkově chráněné území vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 54 pro katastrální území Karlín

Nachází v městské části Praha 8 – Karlín, při veřejné komunikaci Křižíkova. Nejbližší okolí disponuje velmi dobrou občanskou vybaveností. V okolí několik základních a mateřských škol, mezi jinými např. ZŠ Petra Strozziho nebo ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, církevní MŠ Vítkova. Z obchodní vybavenosti jsou výborně dostupná nákupní centrum Palladium, proslulý OD Kotva, tržnice Holešovice a další obchody a restaurace v ulicích Křižíkova, Sokolovská a na Karlínském náměstí. Zdravotní péče je zajištěna v nemocnici Bulovka a poliklinice Vysočany. Za zelení a sportem je možné vyrazit na přilehlý Vítkov, na ostrov Štvanici či Rohanské nábřeží. Zejména na Rohanském nábřeží dochází k dalšímu rozvoji parkových ploch s návazností na systém pražských cyklostezek. Objekt byl v roce 2014 vybudován jako konverze původního průmyslového objektu, s dostavbou zadního křídla klasických bytů. V objektu převažují byty, v 1.NP se navíc nacházejí nebytové komerční jednotky využívané nejčastěji jako kanceláře. Byty jsou orientovány východním a západním směrem, terasové střešní lofty se otevírají na hlavní terasu i směrem jižním. Objekt má 6 nadzemních podlaží a suterén, využitý pro parkování. Objekt je přístupný průjezdem přes samostatný uliční dům a do vnitřního dvora, kde jsou umístěny dva hlavní domovní vstupy, vstupy do komerčních prostor a vjezd do podzemních garáží. Stavba je vybavena dvěma výtahy. Architektonické řešení rozvíjí původní průmyslovou estetiku objektu, mimo jiné použitím ocelových zábradlí balkónů, schodišť a žaluzií. Materiálové řešení je doplněno dalšími moderními přírodními materiály. Interiérové úpravy povrchů a zařizovací předměty včetně vybavení kuchyní jsou plně provedeny ve vyšším standardu. Byty v budově jsou dispozičně řešené jako standardní byty, i jako prostorné „lofty“ s otevřenou galerií. Velikost bytů je od studií o výměře 25 m2 až po 3+kk a v nejvyšším patře dva penthousy přesahující velikost 100 m2 s terasou poskytující výhled na historické centrum Prahy. Díky orientaci na východ a západ jsou byty nezastíněny okolními zástavbami a poskytují tak dostatek světla. Vybavení bytů je ve vyšším standardu. Vzhledem k provedení stavby jsou zde nízké provozní náklady spojené s užíváním.

Historie podání