Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 121018001, Nejvyšší podání 240.000 CZK

Pozemky Němčice u Sedlice

Pozemek

Pozemky Němčice u Sedlice

 Mapa

ID
121018
Číslo jednací
121018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-06-27 15:45:00
 Ukončení dražby
2018-06-27 16:15:00
Odhadní cena
276.660 CZK
Nejnižší podání
185.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
50.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 36/39- orná půda - pozemek parc.č. 36/46- orná půda - pozemek parc.č. 44- orná půda - pozemek parc.č. 46/2- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 46/3- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 46/4- trvalý travní porost vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, na listu vlastnictví č. 192 pro katastrální území Němčice u Sedlice

Zemědělské pozemky mimo zastavěné území obce Sedlice. Nejsou určené k zastavění. Jsou využívány k zemědělské produkci. Pozemky jsou volně přístupné. Celková výměra 13 833 m2.

Historie podání
27.06.2018 16:05:55.925 121018001 přihodil na 240.000 CZK
27.06.2018 16:04:15.713 121018002 přihodil na 230.000 CZK
27.06.2018 16:04:01.787 121018001 přihodil na 220.000 CZK
27.06.2018 16:02:26.598 121018002 přihodil na 215.000 CZK
27.06.2018 16:02:02.449 121018001 přihodil na 210.000 CZK
27.06.2018 16:00:43.806 121018002 přihodil na 205.000 CZK
27.06.2018 16:00:25.086 121018001 přihodil na 200.000 CZK
27.06.2018 15:55:53.991 121018002 přihodil na 195.000 CZK
27.06.2018 15:55:13.820 121018001 přihodil na 190.000 CZK
27.06.2018 15:45:33.747 121018002 přihodil na 185.000 CZK