Protože v průběhu dražby nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba ukončena s výsledkem nevydraženo.

Družstevní byt 1+1 Krupka

Byt

 Mapa

ID
59018
Číslo jednací
59018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-04-11 15:45:00
 Ukončení dražby
2018-04-11 16:15:00
Odhadní cena
70.000 CZK
Nejnižší podání
35.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
10.000 CZK

Předmět dražby
- majetková práva a povinnosti vyplývající z individuálního členství zůstavitele v Okresním stavebním bytovém družstvu Teplice, se sídlem Teplice, Střední ulice 1057/11, IČO 00227692, včetně práva nájmu bytu č. 4301-0205 na adrese Krupka, Karla Čapka 251 (byt o velikosti1+1)

Jedná se o členský podíl v bytovém družstvu s právem vztahujícím se na užívání bytu č. 4301-0205 v 2. Nadzemním podlaží bytového domu č.p. 251. Byt o velikosti 1+1 sestává z předsíně, kuchyně, pokoje, koupelny a WC. Podlahová plocha bytu činí 35,46 m2. Konstrukční řešení a vybavení (domu a bytu): Svislé nosné konstrukce bytového domu jsou montované ze železobetonových obvodových a stěnových panelů, vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní panely, založení stavby je na základových pasech z betonu, střecha je plochá s mírným spádem ke střešním vpustím, krytina je z asfaltových svařovaných pásů, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, střecha je opatřena bleskosvody, schodiště jsou železobetonová prefabrikovaná s teraco úpravou, okna jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře jsou plné i prosklené do kovových zárubní, vnitřní omítky jsou štukové, vnější povrchy panelů jsou opatřeny tepelnou izolací s probarvenou omítkou. Bytový dům má výtah, vnitřní rozvod el. proudu, plynu, vody včetně teplé, kanalizace, vytápění je ústřední z dálkového zdroje včetně přípravy teplé vody. Vybavení oceňovaného bytu tvoří vnitřní dveře, kuchyňská linka, sprchový kout umístěný v bytovém jádru, umývadlo laicky osazené v bytovém jádru, záchodová mísa se splachovací nádržkou, topná tělesa, vodoměry, dále vnitřní instalace elektrického proudu, vody, kanalizace, tepla a teplé užitkové vody apod. Podlahy bytu jsou opatřeny povlaky z PVC, kolem kuchyňské linky keramickou dlažbou. Stáří a stavební stav: Bytový dům pochází z roku 1985, jeho stáří ke dni ocenění jsou tedy 33 roky. Některé konstrukce domu byly již obnoveny, např. původní okna byla vyměněna za plastová s izolačními dvojskly, vnější povrchy byly opatřeny tepelnou izolací (tzv. zateplení), byly vyměněny vchodové dveře apod. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Stavební stav domu odpovídá stáří, provedeným stavebním úpravám a běžné údržbě. Stavební stav bytu odpovídá stáří a běžné údržbě.

Historie podání