Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 145018002, Nejvyšší podání 38.000 CZK

Pozemky Líčkov- podíl 1/32

Pozemek

 Mapa

ID
145018
Číslo jednací
145018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-17 14:15:00
 Ukončení dražby
2018-10-17 14:45:00
Odhadní cena
70.313 CZK
Nejnižší podání
36.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
10.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/32 na pozemcích: Parc.č. st. 133- zastavěná plocha a nádvoří, Parc.č. 78- zahrada, Parc.č. 79- ostatní plocha, Parc.č. 436/82- trvalý travní porost, Parc.č. 436/83- trvalý travní porost, Parc.č. 588/6- chmelnice, Parc.č. 588/33- trvalý travní porost, Parc.č. 588/34- trvalý travní porost, Parc.č. 588/35- trvalý travní porost, Parc.č. 588/42- chmelnice, Parc.č. 588/44- chmelnice, Parc.č. 588/45- chmelnice, Parc.č. 588/46- chmelnice, Parc.č. 615/4- ostatní plocha, Parc.č. 625/72- chmelnice, Parc.č. 625/73- chmelnice, Parc.č. 625/74- chmelnice, Parc.č. 777/2- trvalý travní porost, Parc.č. 777/3- trvalý travní porost, Parc.č. 777/4- trvalý travní porost, Parc.č. 795/5- ostatní plocha, Parc.č. 795/6- ostatní plocha, Parc.č. 795/7- ostatní plocha, Parc.č. 808/1- ostatní plocha, Parc.č. 808/2- ostatní plocha, Parc.č. 809/1- ostatní plocha, Parc.č. 809/2- ostatní plocha, Parc.č. 809/3- ostatní plocha, Parc.č. 809/4- ostatní plocha, Parc.č. 809/5- ostatní plocha, Parc.č. 809/6- ostatní plocha, Parc.č. 810/1- ostatní plocha, Parc.č. 841/2- ostatní plocha, Parc.č. 841/4- ostatní plocha, Parc.č. 842/4- trvalý travní porost, Parc.č. 842/5- trvalý travní porost, Parc.č. 842/6- trvalý travní porost, Parc.č. 842/7- trvalý travní porost, Parc.č. 842/8- trvalý travní porost, Parc.č. 842/9- trvalý travní porost, Parc.č. 954/15- trvalý travní porost, Parc.č. 954/16- trvalý travní porost, Parc.č. 954/17- trvalý travní porost, Parc.č. 954/18- trvalý travní porost, Parc.č. 954/19- trvalý travní porost, Parc.č. 954/20- trvalý travní porost, Parc.č. 954/21- trvalý travní porost, Parc.č. 1011/3- trvalý travní porost, Parc.č. 1272/83- orná půda, Parc.č. 1272/84- orná půda, Parc.č. 1272/85- orná půda, Parc.č. 1272/86- orná půda, Parc.č. 1272/108- ostatní plocha, Parc.č. 1272/109- ostatní plocha, Parc.č. 1272/110- ostatní plocha, Parc.č. 1272/111- ostatní plocha, Parc.č. 1471/36- orná půda, Parc.č. 1471/39- chmelnice, Parc.č. 1488/6- ostatní plocha, Parc.č. 1495/3- orná půda, Parc.č. 1499/5- ostatní plocha, Parc.č. 1500/4- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví č. 250 pro katastrální území Líčkov

Pozemky se nacházejí ve střední části a přilehlém okolí osady Líčkov. Celková výměra: 99.816 m2.

Historie podání
17.10.2018 14:34:24.650 145018002 přihodil na 38.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
17.10.2018 14:30:21.844 145018002 přihodil na 36.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem