Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 608892001, Nejvyšší podání 564.000 CZK

Rodinný dům Velké Opatovice

Rodinný dům

 Mapa

ID
608892
Číslo jednací
10/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-10-05 15:15:00
 Ukončení dražby
2017-10-05 15:50:00
Odhadní cena
1.100.000 CZK
Nejnižší podání
564.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
80.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 1303- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Velké Opatovice, č.p. 238, rod.dům, stavba stojí na pozemku p.č. 1303 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, na listu vlastnictví č. 773 pro katastrální území Velké Opatovice

Jedná se o samostatný rodinný dům o jednom nadzemním podlaží, bez podzemního podlaží, s podkrovím a půdou. Konstrukce domu je zděná, základy domu jsou betonové neizolované. Tloušťka zdiva je 60 cm. Stropy domu jsou dřevěné trámové. Vnější omítky jsou břízolitové, vnitřní omítky domu jsou vápenocementové. Střecha je sedlová, krytinu tvoří betonová taška. Klempířské prvky jsou plechové. Přesný rok výstavby domu se nepodařilo zjistit, nicméně je odhadován na rok 1935. V domě se nachází 2 bytové jednotky. Dispozice jsou 2+1 a 3+1. Okna v domě jsou dřevěná jednoduchá. Nejsou vybavena žaluziemi. Okna obytných místností domu jsou orientována na severní stranu. Koupelna je vybavena klasickou vanou, WC je vybaveno klasickou splachovací toaletou. Interiérové dveře v domě jsou dřevné, z části prosklené a z části plné, zárubně dveří jsou ocelové. Vstupní dveře domu jsou dřevěné bez bezpečnostních prvků. Vybavení domu: běžné osvětlovací lustry, kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Dům je připojen k elektrické síti - 380 a 220 V, je připojen k obecnímu vodovodu, splašky jsou svedeny do kanalizace, plyn – pouze přípojka bez napojení domu. Vytápění v rodinném domě zajišťují kamna na tuhá paliva, topná tělesa chybí. Ohřev vody zajišťuje v domě bojler. V obytných místnostech tvoří podlahu PVC, v koupelně tvoří podlahu keramická dlažba, v kuchyni tvoří podlahu PVC a v ostatních místnostech tvoří podlahu keramická dlažba. Zdivo rodinného domu je na základě informací zjištěných při prohlídce bez viditelných vad. Střešní krytina rodinného domu se nachází ve stavu před rekonstrukcí či výměnou. Rozvody v domě jsou v dobrém stavu. Okna se nachází ve stavu před rekonstrukcí či výměnou. Vybavení domu se nachází ve stavu před rekonstrukcí či výměnou. Jedná se o podstandardně řešený rodinný dům s nutností provedení rozsáhlejších stavebních úprav. Na pozemku se nenachází žádné trvalé porosty. Spolu s rodinným domem jsou předmětem ocenění i tyto venkovní stavby: Garáž s dřevníkem, kolna, přístřešek. Samotný pozemek je rovinatý a kompletně obestavěný zdmi domu a vedlejších staveb. Pozemek 608m2.

Historie podání
05.10.2017 15:41:51.328 608892001 přihodil na 564.000 CZK