Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Garáž Hostomice

Jiná práva

 Mapa

ID
85018
Číslo jednací
85018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-03 14:00:00
 Ukončení dražby
2018-10-03 14:00:00
Odhadní cena
15.000 CZK
Nejnižší podání
5.500 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
1.500 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St.465- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, na pozemku stojí stavba bez čp/če, garáž, bez LV vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 291 pro katastrální území Hostomice nad Bílinou

Garáž je řadová vnitřní stavba s jedním garážovým stáním pro osobní automobil. Garáž je ve špatném technickém stavu.

Historie podání