Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 147017004, Nejvyšší podání 450.000 CZK

Rodinný dům Modrá- Jílové

Rodinný dům

 Mapa

ID
147017
Číslo jednací
147017
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-04-25 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-04-25 15:55:00
Odhadní cena
580.000 CZK
Nejnižší podání
372.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
60.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 53- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Modrá č. p. 6, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 53 - pozemek parc.č. 588/2- zahrada - pozemek parc.č. 591- zahrada - pozemek parc.č. 1087/47- vodní plocha - pozemek parc.č. 1087/48- vodní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 4 pro katastrální území Modrá u Děčína.

Rodinný dům je značně poničen po rozsáhlém požáru. Během provedení místního šetření nebylo umožněno objekt prohlédnout uvnitř, což by i vzhledem ke stavebně technickému stavu bylo značně rizikové. Jedná se o samostatný objekt, který má celkem 2 nadzemní podlaží s provedenou jednopodlažní přístavbou. Dům pravděpodobně nemá podsklepení, je zde půda a obytné podkroví není vybudované. Objekt byl postaven přibližně na konci 19. století, čemuž odpovídá typ konstrukce a použitých materiálů. K domu je provedena zděná přístavba, jejíž stáří lze odhadovat na ca. 20 let. Základy jsou smíšené bez provedených izolací, konstrukce objektu je v původní části domu v 1.NP smíšená (cihla, kámen), 2.NP je hrázděné, přístavba u domu z cihel, stěny mají tloušťku ca. 45 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Má sedlovou střechu v části přístavby pak střechu šikmou, střešní krytinu tvoří živičná lepenka (tzv. kanadský šindel) a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Z provedeného šetření je zřejmé, že některé konstrukční prvky domu byly rekonstruovány (střešní krytina, okna, částečně omítky, zřejmě také vnitřní rozvody a vytápění) – stáří rekonstrukcí se odhaduje na ca. 20 let. Dispozice domu nebyly zjištěny, předpokládá se, že se jedná o jednobytový dům 3+1, jehož obytná podlahová plocha činí přibližně 150 m2. Vnitřní omítky jsou pravděpodobně vápenocementové. Jsou zde instalována plastová okna s dvojsklem. Obytné prostory jsou orientovány na sever, jih. Koupelnové vybavení: nebylo zjištěno - předpoklad poškozeno. Vybavení WC: nebylo zjištěno - předpoklad poškozeno. Dveře a zárubně: nebylo zjištěno - předpoklad poškozeno. Vchodové dveře: dřevěné. Kuchyňské vybavení: nebylo zjištěno - předpoklad poškozeno. Osvětlovací technika: nebylo zjištěno - předpoklad poškozeno. Dům je v současné době pravděpodobně odpojen od distribuční sítě el. energie. Zdroj vody: nebylo zjištěno – předpoklad vodovodní řad, v současné době pravděpodobně odpojeno od distribuční sítě, odpady: nebylo zjištěno - předpoklad jímka. Zemní plyn: nebylo zjištěno. Vytápění domu: nebylo zjištěno - předpoklad poškozeno, topná tělesa: nebylo zjištěno - předpoklad poškozeno. Ohřev vody: nebylo zjištěno - předpoklad poškozeno. Objekt je zcela zdemolován po rozsáhlém požáru. Veškeré prky dlouhodobé i krátkodobé životnosti jsou poškozené. Stav objektu – k demolici či rozsáhlé rekonstrukci. Pozemky tvoří zastavěná plocha stavbou p.č. st. 53 a zahrada p.č. 591 ve funkčním celku – tyto stavební pozemky jsou o celkové výměře 2392 m2. Na pozemku jsou okrasné dřeviny a oplocení pozemku tvoří torzo dřevěného plotu v pískovcových sloupkách. Sklon pozemku je rovinatý. Dále jsou předmětem ocenění pozemky situované naproti domu, které slouží jako odstavná plocha pro parkující vozidla, jedná se o pozemky p.č. 588/2, 1087/47 a 1087/48 – výměra těchto pozemků je celkem 248 m2. Celková výměra oceňovaných pozemků je 2640 m2. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou také na vlastním pozemku. Dům je situovaný v západní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Historie podání
25.04.2018 15:47:19.830 147017004 přihodil na 450.000 CZK
25.04.2018 15:42:31.333 147017003 přihodil na 445.000 CZK
25.04.2018 15:42:01.060 147017004 přihodil na 440.000 CZK
25.04.2018 15:36:36.320 147017001 přihodil na 435.000 CZK
25.04.2018 15:31:17.305 147017003 přihodil na 430.000 CZK
25.04.2018 15:26:41.519 147017004 přihodil na 425.000 CZK
25.04.2018 15:19:55.762 147017001 přihodil na 420.000 CZK
25.04.2018 15:13:35.442 147017002 přihodil na 405.000 CZK
25.04.2018 15:07:11.208 147017001 přihodil na 400.000 CZK
25.04.2018 15:03:24.643 147017003 přihodil na 382.000 CZK
25.04.2018 15:01:52.693 147017002 přihodil na 377.000 CZK
25.04.2018 15:00:37.673 147017003 přihodil na 372.000 CZK