Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Rodinný dům Lukov- podíl 1/4

Rodinný dům

 Mapa

ID
162018
Číslo jednací
162018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-09-26 16:15:00
 Ukončení dražby
2018-09-26 16:15:00
Odhadní cena
85.000 CZK
Nejnižší podání
85.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
10.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech: pozemek parc.č. St. 17- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 1172 m2), součástí je stavba: Lukov, č.p. 3, rod.dům, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 17 pozemek parc.č. 20- zahrada (výměra 160 m2) pozemek parc.č. 21- zahrada (výměra 54 m2) pozemek parc.č. 23/3- zahrada (výměra 1160 m2) pozemek parc.č. 462- ostatní plocha (výměra 432 m2) včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 43 pro katastrální území Lukov u Bíliny

Nemovité věci se nachází ve středu obce, v zástavbě rodinných domů. Jedná se o samostatný rodinný dům, bývalou zemědělskou usedlost, na svažitých, částečně oplocených pozemcích. Příjezd je po asfaltové komunikaci. Dvoupatrový, nepodsklepený, rodinný dům bez obytného podkroví, se sedlovou střechou, se nachází na pozemku p.č. St. 17. Objekt je napojen na elektřinu, vodovod a kanalizaci do žumpy. Objekt byl postaven asi před 120 lety. Dispoziční řešení: V prvním nadzemním podlaží se nachází chodba, pokoj, koupelna, záchod a sklady. V druhém nadzemním podlaží se nachází tři pokoje, chodba a sklady. Objekt není vůbec udržovaný a je velmi podstandardně vybaven. Zastavěná plocha 1.NP 140 m2, 2.NP 140 m2. Přízemní, nepodsklepená stodola, se sedlovou střechou, se nachází na pozemku p.č. St. 17. Objekt není napojen na žádné sítě. Objekt byl postaven asi před 120 lety. Dispoziční řešení: V prvním nadzemním podlaží se nachází stodola. Zastavěná plocha 204 m2. Přízemní, nepodsklepený chlév, se sedlovou střechou, se nachází na pozemku p.č. St. 17. Objekt není napojen na žádné sítě. Objekt byl postaven asi před 120 lety. Dispoziční řešení: V prvním nadzemním podlaží se nachází chlév. Zastavěná plocha 42 m2. Venkovní úpravy tvoří přípojky sítí, žumpa, zpevněné plochy, vrata a oplocení. Pozemky jsou mírně svažité, celková výměra 2 978 m2. Na pozemcích se nacházejí neudržované trvalé porosty. Na listu vlastnictví je zapsáno věcné břemeno bytu.

Historie podání