Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 9019008, Nejvyšší podání 580.000 CZK

Dům Buškovice

Rodinný dům

 Mapa

ID
09019
Číslo jednací
09019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-04-17 14:45:00
 Ukončení dražby
2019-04-17 15:20:00
Odhadní cena
800.000 CZK
Nejnižší podání
400.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
80.000 CZK

Předmět dražby
1. - pozemek parc.č. st. 50/1- zastavěná plocha a nádvoří (360 m2), součástí je stavba: Buškovice č. p. 114; objekt k bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 50/1 - pozemek parc.č. st. 50/2- zastavěná plocha a nádvoří (36 m2), součástí je stavba: budova bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 50/2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví č. 38 pro katastrální území Buškovice 2.- svazek 3 ks klíčů, 1 ks řetízek bílý kov, 1 ks přívěsek- křížek bílý kov

Rodinný dům č.p. 114: Jedná se o zděný dům s jedním nadzemním podlažím částečně obytným podkrovím. V domě se nachází jeden byt o dispozici 4+1. Konstrukční řešení a vybavení domu: Jedná se o samostatně stojící dům, na který navazuje stavba garáže, svislé nosné konstrukce jsou zděné, střešní konstrukce je polovalbová, krov dřevěný, krytinu tvoří pálené tašky, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, podlahy dřevěné, krytinu tvoří převážně PVC, okna dřevěná, dveře dřevěné plné i prosklené, vnitřní i vnější omítky hladké. Rodinný dům má vnitřní instalace elektrického proudu, vody a kanalizace. Během místního šetření se nepodařilo zjistit, zda je dům napojen na obecní vodovod a způsob odkanalizování domu (předpokládá se do vlastní jímky). Vytápění je ústřední kotlem na tuhá paliva. Přesné stáří se nepodařilo zjistit. Podle konstrukce, užitého materiálu a charakteru stavby lze stáří domu pro účel ocenění odhadovat na více než 90 let. Stavebně-technický stav je podprůměrný, údržba zanedbaná. Vybavení a většina stavebních konstrukcí krátkodobé životnosti vykazují výrazné technické i morální opotřebení. Vzhledem k půdní vestavbě nebyla možná detailní prohlídka krovů. Průměrné opotřebení bylo stanoveno odhadem na 75 %. Garáž bez č.p./č.e.: Jde o stavbu se dvěma nadzemními podlažími na poz. čís. parcely St. 50/2, k.ú. Buškovice. 1. NP je užíváno jako garáž, 2. NP nebylo při místním šetření přístupné. Svislé nosné konstrukce jsou zděné, střecha pultová, krytinu tvoří osinkocementové tvarovky, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Průměrné opotřebení bylo stanoveno odhadem na 70%. Pozemky: Jde o pozemek čís. parcely St. 50/1, k.ú. Buškovice. Pozemek je v katastru nemovitostí evidován v druhu zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je zčásti zastavěn oceňovaným rodinným domem č.p. 114 a drobnými stavbami v příslušenství rodinného domu. Zbývající část pozemku je užívána jako dvůr. Jde o pozemek čís. parcely St. 50/2, k.ú. Buškovice. Pozemek je v katastru nemovitostí evidován v druhu zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je zastavěn garáží bez č.p./č.e.

Historie podání
17.04.2019 15:10:33.042 9019008 přihodil na 580.000 CZK
17.04.2019 15:08:37.203 9019003 přihodil na 555.000 CZK
17.04.2019 15:08:04.440 9019008 přihodil na 537.000 CZK
17.04.2019 15:07:28.255 9019003 přihodil na 525.000 CZK
17.04.2019 15:06:16.702 9019005 přihodil na 500.000 CZK
17.04.2019 15:06:09.257 9019006 přihodil na 450.000 CZK
17.04.2019 15:05:00.105 9019003 přihodil na 440.000 CZK
17.04.2019 15:04:01.438 9019006 přihodil na 430.000 CZK
17.04.2019 15:03:31.852 9019008 přihodil na 420.000 CZK
17.04.2019 14:46:50.042 9019006 přihodil na 410.000 CZK