Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 22018002, Nejvyšší podání 375.000 CZK

Rodinný dům Perštejn- podíl 1/2

Rodinný dům

 Mapa

ID
22018
Číslo jednací
22018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-03-21 14:15:00
 Ukončení dražby
2018-03-21 15:40:00
Odhadní cena
300.000 CZK
Nejnižší podání
150.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
40.000 CZK

Předmět dražby
- Podíl o velikosti ½ na nemovitostech: Pozemek parc.č. St. 47- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba- budova Lužný, č. p. 16, objekt k bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 47 Pozemek parc.č. 792/2- orná půda Pozemek parc.č. 793/1- trvalý travní porost Pozemek parc.č. 794/1- zahrada Pozemek parc.č. 794/3- zahrada Pozemek parc.č. 859/3- ostatní plocha Pozemek parc.č. 864/4- ostatní plocha Včetně příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 154 pro katastrální území Černýš

Jedná se o koncový podsklepený dvoupodlažní objekt k bydlení se sedlovou střechou. V domě je jeden byt 4+1 vč. příslušenství. Půdní prostor je bez využití. Základy tvoří základové pasy bez funkční izolace proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce jsou zděné cihlové. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem. Střešní konstrukce je dřevěná sedlová. Střešní krytina je z osinkocementových šablon. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Bleskosvod není instalován. Fasáda je břízolitová. Okna jsou dřevěná zdvojená. Dveře jsou dřevěné plné nebo prosklené. Vnitřní omítky jsou vápenné štukované. Vnitřní obklady jsou v kuchyni a koupelně. Podlahy jsou betonové s keramickou dlažbou a dřevěné prkenné. Schodiště je betonové. Vybavení kuchyně: odstraněno. Vybavení koupelny: vana, umyvadlo, splachovací WC. Vytápění domu je ÚT kotel na tuhá paliva. Ohřev vody je kotlem na tuhá paliva. Odpad je sveden do veřejné kanalizace. Elektroinstalace je světelná i motorová. Plyn není zaveden. Stáří stavby je nebylo doloženo, je odhadováno z roku 1930, tedy 87 let. Technický stav je výrazně podprůměrný bez řádné údržby. Na domě je patrná prasklina bez statického posouzení. Užitná plocha cca 200m2. Celková výměra pozemků 1 957 m2.

Historie podání
21.03.2018 15:34:52.203 22018002 přihodil na 375.000 CZK
21.03.2018 15:29:35.547 22018002 přihodil na 365.000 CZK
21.03.2018 15:29:20.436 22018007 přihodil na 360.000 CZK
21.03.2018 15:22:41.206 22018002 přihodil na 355.000 CZK
21.03.2018 15:20:18.638 22018005 přihodil na 350.000 CZK
21.03.2018 15:18:36.133 22018002 přihodil na 345.000 CZK
21.03.2018 15:15:00.985 22018005 přihodil na 340.000 CZK
21.03.2018 15:14:48.294 22018007 přihodil na 335.000 CZK
21.03.2018 15:13:32.085 22018002 přihodil na 330.000 CZK
21.03.2018 15:09:21.869 22018005 přihodil na 325.000 CZK
21.03.2018 15:08:51.797 22018002 přihodil na 320.000 CZK
21.03.2018 15:08:17.685 22018005 přihodil na 315.000 CZK
21.03.2018 15:07:56.061 22018002 přihodil na 310.000 CZK
21.03.2018 15:03:28.414 22018005 přihodil na 305.000 CZK
21.03.2018 15:03:10.413 22018007 přihodil na 300.000 CZK
21.03.2018 14:58:21.097 22018005 přihodil na 295.000 CZK
21.03.2018 14:58:00.103 22018007 přihodil na 290.000 CZK
21.03.2018 14:50:34.860 22018005 přihodil na 285.000 CZK
21.03.2018 14:49:07.908 22018005 přihodil na 280.000 CZK
21.03.2018 14:48:30.893 22018002 přihodil na 260.000 CZK
21.03.2018 14:48:09.045 22018005 přihodil na 255.000 CZK
21.03.2018 14:47:18.940 22018002 přihodil na 240.000 CZK
21.03.2018 14:42:55.292 22018005 přihodil na 235.000 CZK
21.03.2018 14:42:20.897 22018002 přihodil na 230.000 CZK
21.03.2018 14:39:36.214 22018005 přihodil na 225.000 CZK
21.03.2018 14:38:32.376 22018002 přihodil na 220.000 CZK
21.03.2018 14:37:43.051 22018009 přihodil na 200.025 CZK
21.03.2018 14:37:21.105 22018002 přihodil na 195.000 CZK
21.03.2018 14:32:14.742 22018005 přihodil na 190.000 CZK
21.03.2018 14:31:50.297 22018009 přihodil na 185.000 CZK
21.03.2018 14:30:12.715 22018005 přihodil na 180.000 CZK
21.03.2018 14:29:18.082 22018009 přihodil na 175.000 CZK
21.03.2018 14:28:02.186 22018005 přihodil na 170.000 CZK
21.03.2018 14:27:26.442 22018007 přihodil na 165.000 CZK
21.03.2018 14:16:34.035 22018005 přihodil na 160.000 CZK
21.03.2018 14:15:14.249 22018009 přihodil na 155.000 CZK