Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 101018001, Nejvyšší podání 220.000 CZK

Stavební pozemek Blatno u Chomutova- podíl 1/2

Pozemek

 Mapa

ID
101018
Číslo jednací
101018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-08-08 16:30:00
 Ukončení dražby
2018-08-08 17:00:00
Odhadní cena
320.000 CZK
Nejnižší podání
115.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
30.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 78- ostatní plocha o výměře 880 m2, včetně příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 462 pro katastrální území Blatno u Chomutova

Pozemek čís. parcely 78 je v katastru nemovitostí evidován v druhu ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha. Z dostupných informací a informací zjištěných na místě je „užíván“ jako pozemek určený k zastavění pro účely bydlení (na pozemku se nachází rozestavěná stavba, která není evidovaná na listu vlastnictví – dle katastrálního zákona se dnes již neeviduje), tzn. V jistém nesouladu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Stavebně technický stav ji určuje k odstranění. Na pozemku se nachází náletové dřeviny v hustém zápoji, přes které není rozestavěná stavba patrná. Pozemek je přístupný z veřejné komunikace.

Historie podání
08.08.2018 16:36:42.081 101018001 přihodil na 220.000 CZK
08.08.2018 16:35:41.673 101018003 přihodil na 190.000 CZK
08.08.2018 16:35:17.091 101018001 přihodil na 185.000 CZK
08.08.2018 16:34:57.999 101018003 přihodil na 155.000 CZK
08.08.2018 16:34:33.292 101018001 přihodil na 150.000 CZK
08.08.2018 16:34:10.759 101018003 přihodil na 130.000 CZK
08.08.2018 16:33:29.967 101018001 přihodil na 125.000 CZK
08.08.2018 16:32:23.821 101018003 přihodil na 120.000 CZK
08.08.2018 16:31:02.405 101018001 přihodil na 115.000 CZK