Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 148018003, Nejvyšší podání 24.900 CZK

Rodinný dům Krásná Lípa- podíl 1/6

Rodinný dům

 Mapa

ID
148018
Číslo jednací
148018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-12-05 14:45:00
 Ukončení dražby
2018-12-05 16:20:00
Odhadní cena
35.000 CZK
Nejnižší podání
6.700 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
2.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech: pozemek parc.č. St. 42- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 418 m2), součástí je stavba: Krásná Lípa, č.p. 350, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 42 pozemek parc.č. 53- zahrada (výměra 217 m2) včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 528 pro katastrální území Krásná Lípa

Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je pravděpodobně částečně podsklepený, v části je půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1930. Základy má smíšené bez izolací, konstrukce objektu je zděná, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Tvar střechy je sedlový – po stranách omezený půlvalbami, střešní krytina je tvořena eternitovými šablonami a klempířské prvky jsou plechové, případně zcela chybí. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a zateplení pláště není provedeno. Podlahová plocha činí odhadem 150 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována špaletová okna. Orientace obytných prostor je na sever, jih, východ, západ. V domě není žádné vybavení, chybí veškeré instalace, interiéry jsou poničené. V obytných místnostech jsou prkenné podlahy, v kuchyni je na podlaze teraco, v koupelně jsou podlahy tvořeny cementovým potěrem a v chodbě je položena keramická dlažba. Objekt je odpojen od dodávek energií. Zdrojem vody je pravděpodobně vodovod, odpady jsou svedeny do septiku za domem pravděpodobně s přepadem do potoka či trativodem. U paty domu je pilíř na plynovou přípojku. Dům je bez vytápění a nejsou zde namontována topná tělesa. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody. Stav domu je špatný, stěny vykazují známky poškození, praskliny, střecha je prakticky v dezolátním stavu, okna jsou v dezolátním stavu, podlahy jsou poškozeny – místy se v patře propadají, vybavení, rozvody, výplně otvorů jsou v dezolátním stavu, případně zcela chybí. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci, a to i prvků dlouhodobé životnosti. Pozemek je rovinatý, neudržovaný, zarostlý travinami. Na pozemku se nachází ovocný strom a keře. Oplocení domu tvoří v části dřevěný plot v dezolátním stavu – v části oplocení zcela chybí. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je dobrá - přímo u objektu. Součástí jsou tyto venkovní stavby: torzo zděné garáže – garáž je z části zborcena, k odstranění.

Historie podání
05.12.2018 16:11:58.981 148018003 přihodil na 24.900 CZK
05.12.2018 16:09:33.800 148018002 přihodil na 20.400 CZK
05.12.2018 16:00:05.819 148018003 přihodil na 19.900 CZK
05.12.2018 15:58:56.632 148018001 přihodil na 15.000 CZK
05.12.2018 15:50:58.437 148018003 přihodil na 13.000 CZK
05.12.2018 15:45:24.379 148018002 přihodil na 12.500 CZK
05.12.2018 15:44:26.638 148018003 přihodil na 12.000 CZK
05.12.2018 15:43:57.031 148018001 přihodil na 11.500 CZK
05.12.2018 15:36:45.055 148018003 přihodil na 11.000 CZK
05.12.2018 15:33:58.465 148018001 přihodil na 10.200 CZK
05.12.2018 15:27:15.400 148018003 přihodil na 9.700 CZK
05.12.2018 15:24:05.950 148018002 přihodil na 9.200 CZK
05.12.2018 15:18:48.773 148018003 přihodil na 8.700 CZK
05.12.2018 15:18:15.003 148018002 přihodil na 8.200 CZK
05.12.2018 15:14:14.028 148018003 přihodil na 7.700 CZK
05.12.2018 15:12:24.741 148018001 přihodil na 7.200 CZK
05.12.2018 14:47:06.091 148018003 přihodil na 6.700 CZK