Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 11018001, Nejvyšší podání 75.000 CZK

Pozemek Dubí- podíl 647/5082 , osobní automobil Opel Astra, podíl 1/2 na movitém majetku

Pozemek

 Mapa

ID
11018
Číslo jednací
11018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-04-25 15:15:00
 Ukončení dražby
2018-04-25 15:45:00
Odhadní cena
92.750 CZK
Nejnižší podání
75.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
20.000 CZK

Předmět dražby
1.- podíl o velikosti 647/5082 na pozemku parc. č. 885 - trvalý travní porost vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 2310 pro katastrální území Dubí u Teplic 2. - osobní automobil Opel Astra 1.6, rok výroby 2001, RZ TPM 15-44, zlaté barvy 3.- podíl o velikosti 1/2 na movitém majetku zajištěném v provozovně, která se nachází v prodejně Rybářských potřeb, se sídlem Most, Radniční 3

1. Pozemek: Na pozemku se nachází několik zahradních a rekreačních chat. Podle informací ze stavebního úřadu města Dubí je větší část staveb nepovolených, zároveň se nepodařilo prokázat vlastnictví zůstavitele k některé ze staveb na pozemku. Předmětem ocenění je tedy pouze spoluvlastnický podíl o velikosti 647/5082 na oceňovaném pozemku čís. parcely 885, k.ú. Dubí u Teplic výměře 5082 m2. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 27/7997/2018. znaleckého deníku. Popis nemovitosti je zpracován na základě Znaleckého posudku, který vypracoval ENICONSULT, spol. s r. o. 2. osobní automobil zn. Opel Astra 1.6, rok výroby 2001, RZ TPM 15-44, zlaté barvy, který je umístěn na hlídaném parkovišti společnosti AP fest, s.r.o. se sídlem Dubí – Běhánky, B. Němové 44/21 3. 1/2 těchto věcí: - 6 ks regálů– prosklená dvoukřídlá vitrína se 2 policemi dole – V-1,99m, Š-85 cm, H-40 cm, výška prosklení 130 cm - 7 ks dvoupolicových regálů – V-90 cm, Š-95 cm, H-60 cm, olše lamino, olemováno modře - 7 ks regálů – V-137 cm, Š-95 cm – 26 polic, olše lamino, olemováno modře - 1 ks regálu –V-2 m, Š-80 cm, H-35 cm, olše lamino, olemováno modře, 9 polic - 6 ks zkosených regálů – 2 přihrádky, nahoře hloubka 20 cm, dole hloubka 50 cm, V-100 cm, Š-85 cm, olše lamino, olemováno modře - 1 regál – V-90 cm, Š-100 cm, nahoře hloubka 30 cm, dole hloubka 60 cm, olše lamino, olemováno modře - 5ks pultových skříněk (4x prosklená a 1x bez skla), V-90 cm, Š-94 cm, H-60 cm, z jedné strany 2 ks šuplíků – výjezdové (pojezdy), dole 1 police, olše lamino, olemováno modře - 1 ks pultové nástavby prosklené do písmene L – 95 cm x 60 cm, uzavřený prostor 20x95 cm - 4 ks policových regálů (předsazený před pultové skříňky) na olůvka- 3 ks 3x8 přihrádek a 1ks 2x8 přihrádek, vše olše lamino, olemováno modře - 2 ks nástěnného panelu V-250, Š-125 cm s kovovými háčky na pověšení, olše lamino - 3 ks regálů – V-70 cm, Š-85 cm, H-40 cm + 3 police, olše lamino, olemováno modře - 3 ks stojanu na pruty – oboustranné, lamino, z obou stran otvory na 15 prutů, V-70 cm - 1x sandále s neoprenovou výstelkou zn. Pinewood, vel. 45 – Antibes – olive green - ošacení: - šusťáková bunda zn. Mosella, tmavě modrá s kapucí L

Historie podání
25.04.2018 15:15:44.024 11018001 přihodil na 75.000 CZK