Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Pozemek Třebenice- podíl 1/4

Pozemek

 Mapa

ID
60019
Číslo jednací
60019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-06-26 14:15:00
 Ukončení dražby
2019-06-26 14:15:00
Odhadní cena
61.000 CZK
Nejnižší podání
30.500 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
8.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/4 na pozemku parc.č. 1090/1- zahrada (výměra 2417 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 623 pro katastrální území Třebenice

Pozemek čís. parcely 1090/1, k.ú. Třebenice, o výměře 2.417 m2, je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zahrada. Jedná se o oplocený pozemek užívaný jako zahrada, na pozemku je stavba mobilheimu a dřevěné kůlny. Stavby na pozemku nejsou evidovány v katastru nemovitostí a zakresleny v katastrální mapě. Součástí pozemku jsou trvalé porosty. Pozemek je přístupný po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví Města Třebenice. Napojení pozemku na inženýrské sítě se vzhledem k neumožnění prohlídky nepodařilo zjistit.

Historie podání