Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 214018002, Nejvyšší podání 60.000 CZK

Zemědělský pozemek Velký Borek- podíl 1/2

Pozemek

 Mapa

ID
214018
Číslo jednací
214018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-12-20 14:30:00
 Ukončení dražby
2018-12-20 15:15:00
Odhadní cena
73.000 CZK
Nejnižší podání
37.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
10.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 218/39- orná půda (výměra 5654 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 45 pro katastrální území Skuhrov u Mělníka

Pozemek je obhospodařován a užíván jako zemědělský pozemek.

Historie podání
20.12.2018 15:07:39.007 214018002 přihodil na 60.000 CZK
20.12.2018 15:06:53.039 214018001 přihodil na 51.000 CZK
20.12.2018 15:00:57.282 214018002 přihodil na 49.000 CZK
20.12.2018 14:59:45.834 214018001 přihodil na 47.000 CZK
20.12.2018 14:57:41.093 214018002 přihodil na 45.000 CZK
20.12.2018 14:56:54.260 214018001 přihodil na 43.000 CZK
20.12.2018 14:52:16.211 214018002 přihodil na 41.000 CZK
20.12.2018 14:50:44.156 214018001 přihodil na 39.000 CZK
20.12.2018 14:31:20.536 214018002 přihodil na 37.000 CZK