Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 54018008, Nejvyšší podání 530.000 CZK

Byt 3+1 Ústí nad Labem Střekov

Byt

 Mapa

ID
54018
Číslo jednací
54018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-05-30 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-05-30 15:45:00
Odhadní cena
720.000 CZK
Nejnižší podání
360.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
60.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 1238/15, byt v budově- Střekov, č.p. 1238, byt.dům, LV 4385, na pozemku parc.č. 1930/1, LV 4385 - podíl o velikosti 746/11974 na společných částech domu- budově- Střekov, č.p. 1238, byt.dům, LV 4385, na pozemku parc.č. 1930/1, LV 4385 - podíl o velikosti 746/11974 na pozemku parc.č. 1929/1- ostatní plocha a na pozemku parc.č. 1930/1- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 4383 pro katastrální území Střekov

Byt je situován v bytovém domě č.p. 1238 ve 4. nadzemním podlaží. Podlahová plocha bytu činí 75,32 m2. Byt o velikosti 1+3 sestává z chodby (7,56 m2), kuchyně (12,50 m2), pokoje (16,25 m2), pokoje (14,47 m2), pokoje (12,31 m2), koupelny (2,56 m2), WC (1,80 m2) a komory (2,87 m2). K bytu náleží loggie (3,50 m2), komora na společné chodbě (1,50 m2) a sklepní kóje (1,50 m2). Vybavení bytu tvoří vnitřní dveře, kuchyňská linka, plynový sporák, vana, umývadlo a záchod, topná tělesa, vodoměry, dále vnitřní instalace elektrického proudu, vody, kanalizace, tepla a teplé užitkové vody apod. Podlahy bytu jsou opatřeny povlaky z PVC. Konstrukční řešení a vybavení (domu a bytu):Dům bez výtahu. Svislé nosné konstrukce bytového domu jsou montované ze železobetonových obvodových a stěnových panelů, vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní panely, založení stavby je na základových pasech z betonu, střecha je plochá s mírným spádem ke střešním vpustím, krytina je z asfaltových svařovaných pásů, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, střecha je opatřena bleskosvody, schodiště jsou železobetonová prefabrikovaná s teracovou úpravou, okna jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře jsou plné i prosklené do kovových zárubní (jedny vnitřní dveře chybí), vnitřní omítky jsou štukové, vnější povrchy panelů jsou opatřeny tepelnou izolací se strukturovanou probarvenou omítkou. Bytový dům má vnitřní rozvod el. proudu, plynu, vody včetně teplé, kanalizace, vytápění je ústřední z dálkového zdroje včetně přípravy teplé vody. Bytový dům pochází z roku 1975, jeho stáří ke dni ocenění jsou tedy 43 roky. Některé konstrukce domu byly již obnoveny, např. původní okna byla vyměněna za plastová s izolačními dvojskly, byla obnovena střešní krytina, byly vyměněny vchodové dveře, vnější povrchy byly opatřeny tepelnou izolací apod. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Stavební stav domu odpovídá stáří, provedeným stavebním úpravám a běžné údržbě. Stavební stav bytu odpovídá stáří a běžné údržbě.

Historie podání
30.05.2018 15:37:44.539 54018008 přihodil na 530.000 CZK
30.05.2018 15:31:53.436 54018012 přihodil na 520.000 CZK
30.05.2018 15:31:28.263 54018008 přihodil na 510.000 CZK
30.05.2018 15:25:58.725 54018012 přihodil na 500.000 CZK
30.05.2018 15:25:24.022 54018004 přihodil na 490.000 CZK
30.05.2018 15:24:46.985 54018012 přihodil na 480.000 CZK
30.05.2018 15:24:29.632 54018004 přihodil na 470.000 CZK
30.05.2018 15:23:51.335 54018012 přihodil na 460.000 CZK
30.05.2018 15:23:21.329 54018002 přihodil na 450.000 CZK
30.05.2018 15:21:44.204 54018012 přihodil na 440.000 CZK
30.05.2018 15:20:58.533 54018004 přihodil na 430.000 CZK
30.05.2018 15:19:31.652 54018012 přihodil na 420.000 CZK
30.05.2018 15:12:50.526 54018013 přihodil na 410.000 CZK
30.05.2018 15:06:16.993 54018002 přihodil na 400.000 CZK
30.05.2018 15:05:18.269 54018004 přihodil na 390.000 CZK
30.05.2018 15:03:07.543 54018002 přihodil na 380.000 CZK
30.05.2018 15:02:31.271 54018004 přihodil na 370.000 CZK