Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 166018001, Nejvyšší podání 62.000 CZK

Pozemek Rokle

Pozemek

 Mapa

ID
166018
Číslo jednací
166018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-11-07 14:00:00
 Ukončení dražby
2018-11-07 14:35:00
Odhadní cena
60.000 CZK
Nejnižší podání
30.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
7.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 674/17- ostatní plocha o výměře 329 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 468 pro katastrální území Rokle

Pozemek je v katastru nemovitostí vedený v druhu ostatní plocha, zeleň, je situovaný v zastavěném území osady Hradec, odloučené části obce Rokle, v místě zástavby bytových domů malé velikosti, panelové konstrukce, v území řešeném územním plánem obce jako plochy BH, plochy bydlení v bytových domech. K parcele je v malé části o délce cca 0,7 m přístup z veřejné komunikace na pozemku čís. parcely 674/10 (ostatní plocha, ostatní komunikace), dále pak z pozemku čís. parcely 674/16 (ostatní plocha, zeleň), obě ve vlastnictví Obce Rokle. Jedná se o oplocený pozemek, nepravidelného půdorysu, užívaný jako zahrada, nachází se zde četné stavby bez základů, jedná se o přístřešky, fóliovníky apod. postavené neodborným způsobem, z použitých materiálů z demolic, dřevěné nebo plechové konstrukce. Stavby nejsou zapsány v katastru nemovitostí, jsou ve špatném technickém stavu, bez vybavení, oplocení je dřevěné plaňkové. Napojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno, jsou však v dosahu. Na pozemku se dále nachází starší obytný přívěs, jedná se o věc movitou. Trvalé porosty se na pozemku nenacházejí.

Historie podání
07.11.2018 14:28:07.145 166018001 přihodil na 62.000 CZK
07.11.2018 14:27:30.717 166018002 přihodil na 56.000 CZK
07.11.2018 14:25:37.387 166018001 přihodil na 55.000 CZK
07.11.2018 14:24:07.917 166018002 přihodil na 50.000 CZK
07.11.2018 14:23:01.051 166018001 přihodil na 49.000 CZK
07.11.2018 14:22:30.999 166018002 přihodil na 47.000 CZK
07.11.2018 14:22:07.291 166018001 přihodil na 46.000 CZK
07.11.2018 14:20:14.809 166018002 přihodil na 41.000 CZK
07.11.2018 14:19:47.910 166018001 přihodil na 40.000 CZK
07.11.2018 14:19:30.472 166018002 přihodil na 35.000 CZK
07.11.2018 14:17:35.978 166018001 přihodil na 34.500 CZK
07.11.2018 14:17:19.768 166018002 přihodil na 34.000 CZK
07.11.2018 14:16:48.143 166018001 přihodil na 33.500 CZK
07.11.2018 14:16:29.799 166018002 přihodil na 33.000 CZK
07.11.2018 14:14:28.774 166018001 přihodil na 32.500 CZK
07.11.2018 14:14:05.547 166018002 přihodil na 32.000 CZK
07.11.2018 14:11:31.995 166018001 přihodil na 31.500 CZK
07.11.2018 14:03:01.284 166018002 přihodil na 31.000 CZK
07.11.2018 14:02:28.234 166018001 přihodil na 30.000 CZK