Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Dům Nové Město pod Smrkem- podíl 1/10

Rodinný dům

 Mapa

ID
25019
Číslo jednací
25019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-06-19 14:15:00
 Ukončení dražby
2019-06-19 14:15:00
Odhadní cena
65.000 CZK
Nejnižší podání
32.500 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
9.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/10 na nemovitostech: pozemek parc.č. 275- zastavěná plocha a nádvoří (123 m2), na pozemku stojí stavba: Nové Město pod Smrkem č. p. 11 pozemek parc.č. 276- zahrada (288 m2) budova Nové Město pod Smrkem č. p. 11- objekt k bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. 275 včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, na listu vlastnictví č. 120 pro katastrální území Nové Město pod Smrkem

Objekt má jedno nadzemní podlaží a půdní prostor, je částečně podsklepen. V domě jsou dva byty. Dům má kamenné základy bez izolací proti zemní vlhkosti Svislé nosné konstrukce zděné na tl. 45 cm. Stropy dřevěné trámové s rovnými podhledy. Krov sedlový, dřevěný, krytina z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce rovněž z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky vápenné štukové, vnější vápenné hladké. Okna dřevěná, zdvojená – část oken vyměněna za plastová. Dveře hladké, lakované. Podlahy: prkenné, koberce a keramické dlažby. Vytápění lokální – elektrické přímotopy. Rozvod studené i teplé vody – zdroj TUV – elektrický bojler. Elektroinstalace včetně motorové, bleskosvod. V kuchyních elektrické sporáky. Vnitřní hyg. vybavení: vana, sprchový kout, umyvadlo, 2x WC. Ostatní vybavení není. Dispozice dle podlaží: 1.PP (nebyl umožněn přístup),klenutá sklepní místnost a schodiště. 1. NP - původní stavba - (nebyl umožněn přístup) Středová chodba, kuchyně a dva pokoje, ve zděné přízemní přístavbě WC. 1.NP - přístavba Zádveří (1,90), předsíň (2,0), kuchyně (7,0), pokoj (11,6), ložnice (10,10), koupelna s WC (3,12). Celkem 35,72 m2 2.NP - původní stavba. Volný půdní prostor. K původní stavbě byly dodatečně přistavěny zděné přízemní části. Tyto přístavby nejsou zapsány v KN, nejsou zakresleny v katastrální mapě. Jedná se o nepovolené stavby. Současný stavebně technický stav je zhoršený. Napojení na veřejný vodovod a elektro síť. Kanalizace do žumpy. Vedlejší stavba- zděná kolna. Přípojka vody, elektro, žumpa, zpevněné plochy, oplocení. Pozemky jsou rovinné.

Historie podání