Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 55018001, Nejvyšší podání 2.501 CZK

Pohledávka zůstavitele

Jiná práva

Pohledávka zůstavitele

 Mapa

ID
55018
Číslo jednací
55018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-01-30 14:00:00
 Ukončení dražby
2019-01-30 14:30:00
Odhadní cena
66.237 CZK
Nejnižší podání
2.500 CZK
Minimální příhoz
100 CZK
Jistota
700 CZK

Předmět dražby
- pohledávka ve výši 66.237,- Kč

Pohledávka je vymahatelná na základě Trestního příkazu Okresního soudu v Liberci.

Historie podání
30.01.2019 14:00:36.284 55018001 přihodil na 2.501 CZK