Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 280018003, Nejvyšší podání 2.700.000 CZK

Byt 1+kk Praha Karlín

Byt

 Mapa

ID
280018
Číslo jednací
280018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-24 14:15:00
 Ukončení dražby
2018-10-24 14:45:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
2.600.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
472.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 55/21, byt v budově Karlín, č. p. 55, bytový dům. LV 1115, na pozemku parc.č. 316/1, LV 1115 - podíl o velikosti 4039/155619 na společných částech domu- budově Karlín, č. p. 55, bytový dům. LV 1115, na pozemku parc.č. 316/1, LV 1115 - podíl o velikosti 4039/155619 na pozemku parc.č. 316/1- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1649, 1115 pro katastrální území Karlín

Byt o výměře 40,39 m2. Byt 1+kk. Nachází se v zástavbě Městské části Prahy 8, k.ú. Karlín. Lokalitu tvoří převážně stavby rezidenčního typu a dále komerčních kancelářských budov. Karlín se nachází v blízkosti centra města, veškerá občanská vybavenost, služby a městská hromadná doprava jsou dosažitelné. Budova se nachází v ulici Křižíkova v blízkosti tramvajové zastávky Karlínské náměstí a stanice metra B Křižíkova. Jedná se o bytovou jednotku v budově, která prošla v roce 2002 částečnou rekonstrukcí z důvodu povodní. Budova má šest nadzemních podlaží, kterými prochází schodiště, a je vybavena osobním výtahem. Jedná se o funkcionalistickou budovu z let 1924 – 1939. Budova je po částečných rekonstrukcích a má ústřední vytápění s kotelnou umístěnou v 6. NP. Byt je v udržovaném stavu.

Historie podání
24.10.2018 14:35:17.969 280018003 přihodil na 2.700.000 CZK
24.10.2018 14:29:04.142 280018002 přihodil na 2.650.000 CZK
24.10.2018 14:16:28.827 280018003 přihodil na 2.600.000 CZK