Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 10018002, Nejvyšší podání 11.000 CZK

Rodinný dům Úštěk- podíl 1/48, pozemky Klášterec n. O.- podíl 1/288

Rodinný dům

 Mapa

ID
10018
Číslo jednací
10018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-03-14 15:45:00
 Ukončení dražby
2018-03-14 16:15:00
Odhadní cena
21.300 CZK
Nejnižší podání
11.000 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
3.000 CZK

Předmět dražby
1.- podíl o velikosti 1/288 na pozemcích: parc.č. 1550/2- trvalý travní porost, č. 1551/3- orná půda, č. 1551/4- orná půda, č. 1551/5- orná půda, č. 1554/2- ostatní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 3617 pro katastrální území Klášterec nad Ohří - podíl o velikosti 1/288 na pozemcích: parc.č. 1557/4- trvalý travní porost, č. 1588- ostatní plocha, č. 1559- ostatní plocha, č. 1560- trvalý travní porost, č. 1645/2- lesní pozemek, č. 1648/2- lesní pozemek, č. 1649/2- lesní pozemek, č. 1649/3- lesní pozemek vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 2478 pro katastrální území Klášterec nad Ohří - podíl o velikosti 1/288 na pozemcích: parc.č. 100/2-trvalý travní porost, č. 101- trvalý travní porost, č. 110- ostatní plocha, č. 114/1- ostatní plocha, č. 115- ostatní plocha, č. 568/1- ostatní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 1955 pro katastrální území Klášterecká Jeseň 2.- podíl o velikosti 1/48 na nemovitostech: pozemku parc.č. 32- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Úštěk- Českolipské Předměstí č. p. 103, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 32 pozemku parc.č. 33- zahrada, včetně příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 62 pro katastrální území Úštěk

Popis předmětu dražby 1: Pozemky jsou užívány jako zemědělský pozemek s využitím převážně pro pastvu, celková rozloha pozemků činí 56.921 m2. Část pozemku (3006 m2) tvoří les s nálety břízy, jedle, borovice do 10 let věku a několika vzrostlými smrky. Samotné pozemky jsou mírně svažité. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 5294-137/2018 znaleckého deníku. Popis předmětu dražby 2: Rodinný dům byl postaven jako koncový řadový objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Odhadem byl objekt postaven v roce 1910. Základy má kamenné, konstrukce objektu je smíšená, stěny mají tloušťku 60 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří bobrovka a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena. Dispozičně je dům 5+1. Podlahová plocha činí 174,50 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 324,50 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována špaletová okna. Obytné prostory jsou orientovány na jihozápad. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. V domě jsou použity dřevěné plné interiérové dveře, zárubně jsou dřevěné a vchodové dveře jsou dřevěné. Kuchyň je bez vybavení. Pro osvětlení jsou použity lustry. V obytných místnostech je prkenná podlaha, v kuchyni je prkenná podlaha, v koupelně a na WC je prkenná podlaha a v chodbě jsou podlahy tvořeny cementovým potěrem. V ostatních místnostech je cementový potěr. Další vybavení se v rodinném domě nenachází. V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu (v současné době odpojeno). Objekt je připojen na vodovodní řad, pravděpodobně je napojen na veřejnou kanalizaci a u domu je pilíř s přípojkou zemního plynu. Dům je vytápěn lokálně pomocí kamen a nejsou zde namontována topná tělesa. V domě byl pro ohřev vody instalován bojler. Stěny objektu jsou bez viditelných vad, střecha je udržována a je bez vad, okna domu jsou zastaralá, podlahy jsou zastaralé, vybavení je zastaralé a rozvody v domě jsou zastaralé. Rodinný dům je vhodný k rekonstrukci. Na pozemku se nachází: okrasné dřeviny, ovocné dřeviny a plot pozemku tvoří pletivo do ocelových sloupků, dřevěný plot s podezdívkou. Sklon pozemku je strmý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je dobrá - přímo u objektu. Součástí jsou tyto venkovní stavby: hospodářské stavení o cca 23 m2. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 5247-90/2018 znaleckého deníku.

Historie podání
14.03.2018 15:50:14.188 10018002 přihodil na 11.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem