Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 269018006, Nejvyšší podání 3.800.000 CZK

Byt 2+kk Praha Vršovice

Byt

 Mapa

ID
269018
Číslo jednací
269018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-24 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-10-24 15:30:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
3.800.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
541.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 68/7, byt v budově Vršovice, č.p. 68, byt.dům, LV 770 , na parcele 161/1, LV 770 - podíl o velikosti 7580/102298 na společných částech domu- budově Vršovice, č.p. 68, byt.dům, LV 770 , na parcele 161/1, LV 770 - podíl o velikosti 7580/102298 na pozemku parc.č. - 161/1- zastavěná plocha a nádvoří (památkově chráněné území) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 6738, 770 pro katastrální území Vršovice

Byt o výměře 75,8 m2. Byt 2+kk. 2.NP. Jednotka je v dobrém stavu, kvalitního provedení. Nachází se v Městské části Praha 10 - Vršovice, při veřejné komunikaci Košická. V okolí je dostupná veškera občanská vybavenost obce. Dopravní spojení je bezproblémové. Jedná se o část mimo centrum města.

Historie podání
24.10.2018 15:13:33.011 269018006 přihodil na 3.800.000 CZK