Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 807623001, Nejvyšší podání 1.558.000 CZK

Rodinný dům Rájec- Jestřebí

Rodinný dům

 Mapa

ID
807623
Číslo jednací
102/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-11-15 15:30:00
 Ukončení dražby
2017-11-15 16:00:00
Odhadní cena
2.225.000 CZK
Nejnižší podání
1.558.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
170.000 CZK

Předmět dražby
- stavba – budova č.p. 324 (rodinný dům), v obci Rájec – Jestřebí, část obce Rájec, postavená na pozemku parc.č. 935 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 235 m2 - pozemek parc.č. 935 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 235 m2, - pozemek parc.č. 936 – zahrada, o výměře 247 m2, - pozemek parc.č. 1842/146 – orná půda, o výměře 1708 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, na listu vlastnictví č. 516 pro katastrální území Rájec nad Svitavou

Rodinný dům byl postaven jako krajní objekt v řadě rozrůzněných staveb a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, je zde půda a obytné podkroví není vybudované. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven kolem roku 1930. V roce 1975 proběhla kompletní rekonstrukce, byla provedena nástavba 2NP a přistavěna část kolny. Od doby rekonstrukce probíhala pouze běžná údržba. Základy má kamenné, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou keramickobetonové. Střecha je rovná, sedlová, střešní krytinu tvoří pálená taška, plechová pozinkovaná a klempířské prvky jsou plechové s nátěrem, z části pozinkované. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a zateplení pláště není provedeno. Objekt je dispozičně řešen jako 6+2. Podlahová plocha činí 147,48 m2. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a zemní plyn je zaveden. Řešení vytápění v domě: plynový kotel, kotel na tuhá paliva a topná tělesa jsou závěsné radiátory. V domě je pro ohřev vody využíván bojler. Rodinný dům je vhodný k rekonstrukci. Přilehlý pozemek je bez porostů, pozemek je oplocen pletivem do ocelových sloupků a sklon pozemku je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. Součástí jsou tyto venkovní stavby: zděná garáž a zděná kolna s chlévy navazující na rodinný dům. Kolna i garáž je napojena na el. energii. Pozemky o rozloze 2 190m2.

Historie podání
15.11.2017 15:31:00.046 807623001 přihodil na 1.558.000 CZK