Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Rodinný dům Brníkov- podíl 1/4

Rodinný dům

 Mapa

ID
785271
Číslo jednací
59/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-08-09 16:00:00
 Ukončení dražby
2017-08-09 16:00:00
Odhadní cena
85.000 CZK
Nejnižší podání
54.400 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
36.300 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech: pozemek parc.č. St. 78- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Brníkov, č.p. 84, rod. dům, stavba stojí na pozemku parc. č. St. 78 pozemek parc.č St. 158- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, zem.stav, stavba stojí na pozemku parc.č. 158 pozemek parc.č. 22/7- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 535 pro katastrální území Brníkov

Nemovité věci se nacházejí na jihozápadním okraji souvislé zástavby osady Brníkov, odloučené části obce Mšené-Lázně. Jedná se o dva samostatně obchodovatelné celky, od sebe oddělené místní komunikací a vodotečí Brníkovského potoka. Rodinný dům č.p. 84 je samostatně stojící, situovaný v západní části oploceného areálu, na pozemku čís. parcely st. 78, k.ú. Brníkov. Dům je nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími, s plochou střechou. V 1.NP je chodba, dvě místnosti a kotelna, ostatní prostory 1.NP a 2.NP nebylo možno z důvodu nevyhovujícího technického stavu zjistit. Stavba má svislé nosné konstrukce zděné, ze smíšeného zdiva, střecha je plochá, krytá pravděpodobně svařovanými živičnými pasy, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, okna jsou dřevěná zdvojená, fasádní a vnitřní omítky jsou hladké, v části chybí, podlaha beton, stropy rovné, ve střední části chybí, elektroinstalace světelná, ostatní přípojky neprovedeny, dům nemá sociální zázemí (koupelnu), vytápění lokální kamny na tuhá paliva, vybavení kuchyně kuchyňský sporák. Přesné stáří domu se nepodařilo zjistit. Podle architektonického slohu lze usuzovat stáří stavby cca 100 let. Dům je ve zhoršeném technickém stavu, dlouhodobě se zanedbanou údržbou, střední část vodorovných konstrukcí nad 1.NP chybí, chybí schodiště, stavební stav většiny konstrukcí je vyžadující jejich obnovu. Dům je trvale obydlen, nesplňuje však hygienické normy bydlení, nelze užívat k trvalému bydlení bez závad. Další stavby v příslušenství (tzv. venkovní úpravy) tvoří přípojky inženýrských sítí - elektro, oplocení apod. Zemědělská stavba bez čp/če je součástí pozemku čís. parcely st. 158, je samostatně stojící, situovaná v severní části oploceného areálu, k.ú. Brníkov. Stavba je nepodsklepená, s jedním nadzemním podlažím, se sedlovou střechou. Stavba má svislé nosné konstrukce zděné, cihelné, ze severní strany otevřená bez obvodové stěny, pouze dřevěná plaňková výplň do výše 1,20 m, krov dřevěný, sedlový, krytina tašková, klempířské prvky chybí, okna chybí, fasádní a vnitřní omítky chybí, podlaha beton, stropy chybí, bez vybavení. Přesné stáří domu se nepodařilo zjistit. Podle architektonického slohu lze usuzovat stáří stavby cca 100 let. Stavba je ve zhoršeném technickém stavu, dlouhodobě se zanedbanou údržbou, stavební stav většiny konstrukcí je vyžadující jejich obnovu. Další stavby v příslušenství (tzv. venkovní úpravy) tvoří fóliovník, oplocení apod. Pozemek čís. parcely st. 78, k.ú. Brníkov, o výměře 554 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rodinného domu č.p. 84. Jde o stavební pozemek v části zastavěný rodinným domem č.p. 84, nezastavěná plocha je užívána jako zázemí dvůr a zahrada, do ulice ohraničena ohradní zdí, pozemek je neudržovaný, na pozemku se nachází neošetřované náletové dřeviny. Pozemek je napojený na inženýrské sítě el. proudu. Pozemek čís. parcely st. 158, k.ú. Brníkov, o výměře 67 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, součástí je zemědělská stavba bez čp/če. Jde o stavební pozemek zcela zastavěný zemědělskou stavbou bez čp/če. Pozemek čís. parcely 22/7, k.ú. Brníkov, o výměře 545 m2, evidovaný v druhu zahrada, navazuje na pozemek stavební st. 158, je přibližně obdélníkového půdorysu, ohraničená oplocením užívaná jako zahrada. Pozemky nejsou napojeny na žádné inženýrské sítě.

Historie podání