Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Dům Strakonice

Rodinný dům

 Mapa

ID
155018
Číslo jednací
155018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-12-19 14:15:00
 Ukončení dražby
2018-12-19 14:15:00
Odhadní cena
2.300.000 CZK
Nejnižší podání
2.357.500 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
110.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc. č. st. 700, o výměře 79 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova Strakonice II, č. p. 505, objekt k bydlení, - pozemek parc. č. 498/49, o výměře 357 m2, druh pozemku – zahrada, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 812 pro katastrální území Nové Strakonice, obec Strakonice, ve veřejném seznamu – katastru nemovitostí pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice

Jedná se o jednu polovinu plně podsklepeného rodinného dvojdomku, kolaudovaného v roce 1973, s venkovním příslušenstvím, kopanou studnou hl. cca 3 m s ručním čerpadlem (užitková voda), trvalými a okrasnými porosty a souvisejícími pozemky, které tvoří nedílný celek s rodinným domem. Objekt je napojen na veřejnou el. síť, zásoben vodou z veřejného vodovodu a je odkanalizován do veřejné kanalizace. Plyn je přiveden na hranici pozemku, ale připojen není. Ústřední vytápění s kotlem na pevná paliva je nefunkční, stejně tak i ohřev TUV z el. bojleru. Energetická náročnost budovy – třída G (mimořádně nehospodárná) Stavba je třípodlažní s následujícím dispozičním řešením: I.PP – suterén – garáž, prádelna, kotelna, sklad paliva, dva sklepy a chodba se schodištěm, I.NP – přízemí – vstup/zádveří, předsíň se schodištěm, obývací pokoj, pokoj, kuchyň, komora/šatna a WC, II.NP – I. patro – tři pokoje, chodba se schodištěm, koupelna, WC a lodžie. Rodinný dům není delší dobu obýván/udržován a morální opotřebení většiny konstrukcí a prvků je značné. Střešní plášť je bez požární nadezdívky. Nutná rekonstrukce celého objektu!

Historie podání