Pohledávky zůstavitele

Jiná práva

Pohledávky zůstavitele

 Mapa

ID
08019
Číslo jednací
08019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-08-28 15:45:00
 Ukončení dražby
2019-08-28 16:15:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
154.444 CZK
Nejnižší podání
18.900 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
5.000 CZK

Předmět dražby
1. pohledávka titulu nedoplatku důchodu ve výši 5.601,-Kč, 2. pohledávka z titulu vypořádání společného jmění manželů ve výši 128.843,-Kč, 3. pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce ve výši 20.000,-Kč.

Pohledávky zůstavitele.