Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 33019002, Nejvyšší podání 210.000 CZK

Dům Království- podíl 1/2

Rekreační objekt

 Mapa

ID
33019
Číslo jednací
33019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-05-15 14:45:00
 Ukončení dražby
2019-05-15 15:45:00
Odhadní cena
175.000 CZK
Nejnižší podání
87.500 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
20.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 90- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 803 m2), součástí je stavba: Království č.ev. 2, stavba pro rodinnou rekreaci, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 90 - pozemek parc.č. 2270- zahrada (výměra 72 m2) - pozemek parc.č. 2275- trvalý travní porost (výměra 3751 m2) včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 226 pro katastrální území Království

Vzhledem k velmi špatnému stavebně technickému stavu nemovitosti, byla obhlídka provedena pouze z vně objektu. Výměry se dohadují dle zastavěné plochy stavby, stavebně technický stav se dovozuje dle vizuálního posouzení stavby. Jedná se o objekt smíšené konstrukce – podstávkový dům s částečně zděnou konstrukcí. Základy jsou kamenné, stropy dřevěné trámové, tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří eternitové šablony. Dům je celkově podsklepený, má celkem dvě nadzemní podlaží v části je druhé podlaží omezené protaženým sklonem střechy. Stáří domu je odhadováno na cca 150 let, jedná se o typickou místní výstavbu konce 19. a začátku 20. století. Dům je ve velmi špatném stavebně technickém stavu, částečně zdemolovaný a pro účely ocenění je uvažován k demolici. Vnitřní vybavení domu se z těchto důvodů neuvažuje. Dům je pravděpodobně odpojen od dostupných distribučních sítí. Zastavěná plocha domu je přibližně 120 m2 - podlahová plocha činí odhadem 170 m2. Územní plán stanoví, že pozemky parc. č. st. 90 a parc. č. 2270 mají možné využití jako obytné plochy, proti tomu pozemek parc. č. 2275 je situován za hranicí zastavitelné části obce a je pozemkem zemědělským.

Historie podání
15.05.2019 17:38:15.997 33019002 přihodil na 210.000 CZK
15.05.2019 17:37:51.535 33019001 přihodil na 195.000 CZK
15.05.2019 17:33:54.820 33019002 přihodil na 190.000 CZK
15.05.2019 17:33:37.327 33019001 přihodil na 175.000 CZK
15.05.2019 17:26:12.640 33019002 přihodil na 170.000 CZK
15.05.2019 17:22:50.929 33019001 přihodil na 150.000 CZK
15.05.2019 17:17:02.736 33019002 přihodil na 140.000 CZK
15.05.2019 17:16:28.983 33019001 přihodil na 130.000 CZK
15.05.2019 17:15:45.968 33019002 přihodil na 125.000 CZK
15.05.2019 17:13:18.546 33019001 přihodil na 100.000 CZK
15.05.2019 16:51:36.791 33019002 přihodil na 87.500 CZK