Pozemky Guntramovice- podíl 1/3

Pozemek

 Mapa

ID
50019
Číslo jednací
50019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-08-14 14:15:00
 Ukončení dražby
2019-08-14 14:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
46.000 CZK
Nejnižší podání
23.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
6.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech: pozemek parc.č. 609- zahrada (400 m2) pozemek parc.č. 610- ostatní plocha (39 m2) pozemek parc.č. 611- trvalý travní porost (237 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, na listu vlastnictví č. 226 pro katastrální území Guntramovice

Pozemky parc. č. 609 zahrada, parc. č. 610 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 611 trvalý travní porost spolu tvoří jednotný celek. Plocha pozemku parc. č. 609 je dle územního plánu regulovaná jako plochy rodinných a bytových domů, plocha pozemků parc. č. 610 a 611 je územním plánem regulovaná jako louky, pastviny a zemědělsky obhospodařovaná půda. Celková rozloha pozemku činí 676 m2. Pozemek je bez porostů, je částečně oplocený elektrickými ohradníky. Pozemek je rovinatý až mírně svažitý. Přístup k pozemku je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě.