Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 734257002, Nejvyšší podání 180.000 CZK

Rodinný dům Vliněves

Rodinný dům

 Mapa

ID
734257
Číslo jednací
68/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-09-27 16:00:00
 Ukončení dražby
2017-09-27 16:30:00
Odhadní cena
224.450 CZK
Nejnižší podání
180.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
30.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 47- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Vliněves, č.p. 39, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 47 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 865 pro katastrální území Vliněves.

Rodinný dům čp. 39 je jednopodlažní bez podsklepení a bez podkroví. Svým západním štítem navazuje na nemovitost na parc.č. st. 48. Situován je v blízkosti centra Vliněvse, která není stavebně srostlá se svou kmenovou obcí. Objekt má základové pasy bez izolace, zdivo smíšené v tl. cca 60 cm, stropy převážně s rovným podhledem, krov sedlový bez půdní nadezdívky, krytina z pálených tašek, podokapní žlab jen na dvorním průčelí, vnitřní omítky hladké, fasáda vápenná bez obkladu, bez vnitřních obkladů, vnitřní dveře chybí, okna zdvojená a špaletová, podlahy s krytinou PVC, kamna lokálního vytápění odstraněna, rozvod vody studené a teplé z bojleru, kanalizace nedokončena, bez vybavení kuchyně, v koupelně volně stojící vana provizorně na cihlách, záchod v koupelně. Elektroinstalace světelná s pojistkami a odebraným elektroměrem, zásuvky a vypínače chybí. Objekt je dlouhodobě neobýván bez údržby, bez zařízení - vybydlen. Přístup k RD je prakticky v současnosti nemožný pro plošný porost náletu bezinkou. Zastavěná plocha 1.NP 89,33 m2. Pozemek 163 m2, koncový, rovinný s možností napojení na inženýrské sítě. Přístup ze zpevněné komunikace s možností parkování v boční ulici. Okolní zástavba rodinnými domy.

Historie podání
27.09.2017 16:00:57.270 734257002 přihodil na 180.000 CZK