Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 13018003, Nejvyšší podání 130.000 CZK

Stavební pozemek Zdechovice

Pozemek

 Mapa

ID
13018
Číslo jednací
13018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-07-25 15:30:00
 Ukončení dražby
2018-07-25 16:05:00
Odhadní cena
260.000 CZK
Nejnižší podání
130.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
45.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 6 - zahrada- o výměře 173m2 - pozemek parc.č. 568- ostatní plocha o výměře 338 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Spytovice.

Pozemek je stavební, o rozloze 511 m2. Je zasíťován – elektro a plyn je ukončen v pilíři, je napojení na vodu i kanalizaci, na pozemku je starší studna (kvalita vody nezjišťována). Na pozemku nejsou trvalé porosty a je oplocen pletivem do ocelových sloupků. Na pozemku nejsou žádné stavby, pouze montovaný objekt bez základů, jiného vlastníka. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Poloha pozemku je v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Pozemky jsou zatíženy právními závadami uvedenými na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Spytovice – předkupní právo ve prospěch obce Zdechovice, věcná břemena ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. a GasNet, s.r.o. Smlouvy byly doloženy, věcná břemena nemají vliv na cenu objektu. Část pozemku je pronajímána – podmínky nájemní smlouvy nebyly dokládány a nájem nebyl zohledňován (předpokládá se řádné ukončení před prodejem pozemku).

Historie podání
25.07.2018 15:55:06.868 13018003 přihodil na 130.000 CZK