Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 272018002, Nejvyšší podání 3.750.000 CZK

Byt 2+kk Praha Vršovice

Byt

 Mapa

ID
272018
Číslo jednací
272018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-24 15:45:00
 Ukončení dražby
2018-10-24 16:15:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
3.500.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
504.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 68/15- byt v budově Vršovice, č.p. 68, byt.dům, LV 770 , na parcele 161/1, LV 770 - podíl o velikosti 6467/102298 na společných částech domu- budově Vršovice, č.p. 68, byt.dům, LV 770 , na parcele 161/1, LV 770 - podíl o velikosti 6467/102298 na pozemku parc.č. - 161/1- zastavěná plocha a nádvoří (památkově chráněné území) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 6738,770 pro katastrální území Vršovice

Byt o výměře 64,67 m2. Byt 2+kk. Jednotka je v dobrém stavu, kvalitního provedení. Nachází se v Městské části Praha 10 - Vršovice, při veřejné komunikaci Košická. V okolí je dostupná veškera občanská vybavenost obce. Dopravní spojení je bezproblémové. Jedná se o část mimo centrum města.

Historie podání
24.10.2018 15:54:42.239 272018002 přihodil na 3.750.000 CZK
24.10.2018 15:53:13.662 272018001 přihodil na 3.700.000 CZK
24.10.2018 15:52:42.139 272018002 přihodil na 3.650.000 CZK
24.10.2018 15:47:04.523 272018001 přihodil na 3.600.000 CZK
24.10.2018 15:45:30.846 272018002 přihodil na 3.550.000 CZK