Rodinný dům Lom

Rodinný dům

 Mapa

ID
81019
Číslo jednací
81019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-07-31 14:15:00
 Ukončení dražby
2019-07-31 14:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
1.700.000 CZK
Nejnižší podání
850.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
200.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 167/1- zastavěná plocha a nádvoří (350 m2), součástí je stavba: Lom, č.p. 139, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 167/1 - pozemek parc. č. 284/3- zahrada (782 m2) Včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na listu vlastnictví č. 664 pro katastrální území Lom u Mostu

Rodinný dům č.p. 139 je řadový, krajní, tvořící součást pozemku čís. parcely St. 167/1. Rodinný dům má následující vnitřní dispozici: 1.PP (suterén) – pravděpodobně částečně podsklepený, do suterénu nebyl fyzicky možný přístup, 1.NP (přízemí) - kde se nachází nebytový prostor bývalé „hospody“ se vstupní chodbou, dvěma původně obytnými místnostmi, kuchyní, skladem a dvěma sociálními zařízeními pro ženy a muže, vstupem do suterénu a schodištěm do 1.patra a mezaninu, kde se nachází skladový prostor 2.NP (1.patra) – bytová jednotka o velikosti 3+koupelna s chodbou a schodiště do podkroví a mezanina, kde se nachází skladový prostor Podkroví a půda – zde se nachází dvě místnosti a půdní prostor. Konstrukční řešení a vybavení: Stavba má svislé nosné konstrukce zděné ze smíšeného zdiva kámen+ cihla, se založením na kamenných a betonových základech, stropy jsou dřevěné trámové s podhledem, střecha je sedlová s krytinou z eternitových šablon, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, schodiště do patra a podkroví je kamenné, podlahy jsou betonové opatřené keramickou dlažbou, krytinou z PVC a textilní krytinou, vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější omítky jsou hrubé, okna jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře jsou plastové i dřevěné do dřevěných zárubní. Dům má vnitřní rozvod vody, kanalizace, elektrické energie, topení a ohřev teplé vody je nefunkční. Přesné stáří stavby domu se nepodařilo zjistit, bylo stanoveno odborným odhadem, a to s přihlédnutím ke stavebnímu slohu a použitým materiálům na rok 1935, její stáří činí ke dni ocenění 85 let. Dům je po částečné rekonstrukci, je však dlouhodobě neužívaný, jeho stavebně-technický stav odpovídá značnému stáří a je zhoršen vlivem zaostávající údržby. Výraznou závadou je provlhání zřejmě neodizolovaného zdiva v přízemí, zhoršující vnitřní mikroklima. Stavby v příslušenství a venkovní úpravy: V příslušenství pozemků se nacházejí venkovní úpravy (přípojky inženýrských sítí elektrického proudu, vody, kanalizace, oplocení, vrata, apod.). Pozemek čís. parcely St. 167/1, k.ú. Lom u Mostu, o výměře 350 m2 je v katastru nemovitostí evidovaný jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je zastavěn stavbou č.p. 139. Pozemek čís. parcely 284/3, k.ú. Lom u Mostu, o výměře 782 m2 je v katastru nemovitostí evidovaný jako zahrada. Pozemek je užíván jako zahrada.