Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 9018001, Nejvyšší podání 18.000 CZK

Pozemek Vrátkov- podíl 1/3, zařízení bytu, osobní věci

Pozemek

 Mapa

ID
09018
Číslo jednací
09018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-02-21 15:15:00
 Ukončení dražby
2018-02-21 16:00:00
Odhadní cena
30.510 CZK
Nejnižší podání
15.255 CZK
Minimální příhoz
300 CZK
Jistota
3.000 CZK

Předmět dražby
1. - podíl o velikosti 1/3 na pozemku parc.č. 1425 o výměře 3279 m2- orná půda vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, na listu vlastnictví č. 467 pro katastrální území Vrátkov 2. - zařízení bytu - věci osobní potřeby, zejména šaty, prádlo a obuv zůstavitele

Pozemek o celkové výměře 3 279 m2- orná půda. Zařízení bytu, věci osobní potřeby, zejména šaty, prádlo a obuv zůstavitele.

Historie podání
21.02.2018 15:51:46.423 9018001 přihodil na 18.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
21.02.2018 15:47:28.155 9018002 přihodil na 18.000 CZK
21.02.2018 15:47:07.745 9018001 přihodil na 17.300 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
21.02.2018 15:42:08.983 9018002 přihodil na 17.300 CZK
21.02.2018 15:39:41.747 9018001 přihodil na 16.155 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
21.02.2018 15:32:01.807 9018002 přihodil na 16.155 CZK
21.02.2018 15:26:38.184 9018001 přihodil na 15.855 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
21.02.2018 15:23:03.004 9018002 přihodil na 15.855 CZK
21.02.2018 15:16:11.166 9018002 přihodil na 15.555 CZK