Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Rodinný dům Liběchov- podíl 40/72

Rodinný dům

 Mapa

ID
125018
Číslo jednací
125018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-07-25 14:30:00
 Ukončení dražby
2018-07-25 14:30:00
Odhadní cena
200.000 CZK
Nejnižší podání
100.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
30.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 40/72 na nemovitostech: pozemek parc.č. St. 161- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 442 m2), součástí je stavba: Liběchov, č.p. 213, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 161 včetně příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 585 pro katastrální území Liběchov

Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům nemá podsklepení, nachází se zde půda a je zde vybudováno obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven v roce 1920. Cca v roce 1970 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: okna - modernizace. Základy jsou kamenné, objekt je smíšené konstrukce, stěny mají tloušťku 60 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří zčásti pálená taška, zčásti plechová a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenné a zateplení pláště není provedeno. Dispozičně je dům řešen odhadem jako 3+1. Podlahová plocha činí odhadem 150 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí odhadem 180 m2. Vnitřní omítky jsou sádrové. Jsou zde zdvojená dřevěná okna, příslušenství oken chybí. Obytné prostory jsou orientovány na jih, západ. Vstupní dveře nejsou osazeny. Podle vnější prohlídky je do domu zavedena elektřina o napětí 230V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Před domem je přípojka vodovodu a kanalizace a zemní plyn není zaveden. Dům byl pravděpodobně vytápěn lokálně pomocí kamen a topná tělesa nejsou součástí objektu. Stěny vykazují známky poškození, střechu má v dezolátním stavu, okna jsou v dezolátním stavu, podlahy jsou poškozeny, vybavení je v dezolátním stavu a rozvody v domě jsou zastaralé. Stav rodinného domu je demoliční. Přilehlý pozemek má náletové porosty a oplocení pozemku tvoří drátěný plot. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku. K objektu náleží chlívky - rozpadlé. Odhadci nebyl umožněn přístup do nemovitosti, dům je v havarijním a neobyvatelném stavu.

Historie podání