Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 40019002, Nejvyšší podání 3.000 CZK

Dům Rumburk

Rodinný dům

 Mapa

ID
40019
Číslo jednací
40019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-05-22 15:15:00
 Ukončení dražby
2019-05-22 15:45:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
3.000 CZK
Minimální příhoz
100 CZK
Jistota
900 CZK

Předmět dražby
- budova Rumburk 1, č.p. 591, rod.dům na parcele 818, LV 1340 (jiný vlastník, parcela není předmětem dražby) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 2203 pro katastrální území Rumburk

Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, v části je půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven v roce 1910. Základy jsou smíšené, objekt je smíšené konstrukce, stěny mají tloušťku 45 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří plech s nátěrem a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Dispoziční řešení objektu nebylo zjišťováno. Objekt je ve stavu totální ruiny (z části propadlá a z části chybějící střecha, propadlé stropy, náletové dřeviny vysokého vzrůstu v objektu). Zastavěná plocha činí 340 m2. Do domu není zavedena elektřina. Dům je bez zdroje vody, odpadní vody nejsou v objektu řešeny a rozvod zemního plynu není připojen. Dům je bez vytápění a topná tělesa nejsou součástí objektu. Dům nemá zdroj teplé vody. Objekt má stěny v dezolátním stavu, střecha je v dezolátním stavu, okna jsou v dezolátním stavu, podlahy v objektu jsou v dezolátním stavu, vybavení je v dezolátním stavu a rozvody má objekt v dezolátním stavu. Rodinný dům je vhodný k demolici. Dům stojí na pozemku jiného majitele.

Historie podání
22.05.2019 15:16:01.534 40019002 přihodil na 3.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem