Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 186018002, Nejvyšší podání 12.000 CZK

Dům Teplice- podíl 1/42

Rodinný dům

 Mapa

ID
186018
Číslo jednací
186018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-12-20 15:15:00
 Ukončení dražby
2018-12-20 15:45:00
Odhadní cena
23.830 CZK
Nejnižší podání
12.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
3.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/42 na nemovitostech: pozemek parc.č. 913- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 302 m2), součástí je stavba: Teplice, č.p. 679, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. 913 včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 2793 pro katastrální území Teplice

Prohlídka domu nebyla umožněna. Rodinný dům č.p. 679 je řadový vnitřní, je součástí pozemku čís. parcely 913, k.ú. Teplice. Dispoziční řešení (předpokládané): Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, půdou, o velikosti tří bytových jednotek 3+1, 2x 2+1. 1.PP (suterén) se nachází – tři sklepní místnosti 1. NP (přízemí) se nachází – zádveří, chodba, dvě bytové jednotky o velikosti 2+1, dvůr se zahradou. 2. NP (1. patro) se nachází schodiště s chodbou a jedna bytová jednotka o velikosti 3+1. Dům pochází odhadem z období kolem roku 1935, jeho stáří je přibližně 83 let. Dům je po částečné rekonstrukci, jedná se o částečnou výměnu původních dřevěných oken v přízemí za plastová okna, konstrukce střechy a půdy vykazují značné opotřebení, na domě nejsou

Historie podání
20.12.2018 15:17:20.797 186018002 přihodil na 12.000 CZK