Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Pozemky a rozestavěný dům Chýnov

Rodinný dům

 Mapa

ID
207018
Číslo jednací
207018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-02-13 14:00:00
 Ukončení dražby
2019-02-13 14:00:00
Odhadní cena
11.700.000 CZK
Nejnižší podání
7.804.000 CZK
Minimální příhoz
20.000 CZK
Jistota
500.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 456/2- ostatní plocha (výměra 124 m2) - pozemek parc.č. 485/5- ostatní plocha (výměra 1580 m2), na pozemku se nachází rozestavěná stavba domu, bez kolaudace, nezapsaná na LV - pozemek parc.č. 485/9- ostatní plocha (výměra 100 m2) - pozemek parc.č. 487/2- ostatní plocha (výměra 166 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, na listu vlastnictví č. 1198 pro katastrální území Chýnov - rozestavěná stavba domu bez kolaudace, bez LV, na pozemku parc.č. 485/5, LV 1198

Poz. parc. čís. 456/2, 485/5, 485/9, 487/2 v kú. Chýnov, obec Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ. Pozemek má v celku nepravidelný tvar. Přístup a příjezd k předmětným nemovitým věcem je po nezpevněné komunikaci po pozemku parc. čís. 487/1 ostatní plocha (ostatní komunikace) který je ve vlastnictví: Město Libčice nad Vltavou. Přístup a příjezd lze hodnotit jako bezproblémový. Rozestavěný rodinný dům je umístěný na poz. parc. čís. 485/5. Stavba rodinného domu započala v roce 2008 na základě Souhlasu s provedením stavby ze dne 10.06.2008 vydaného stavebním úřadem Libčice nad Vltavou pod č.j.:MeUli/1487/2008/SÚ: Souhlas s provedením ohlášené stavby – zhotovení rodinného domu o jedné dvougenerační bytové jednotce na pozemku 485/5, žumpa na pozemku č. 456/2, přípojka elektro a vodovodní na pozemku č. 487/2 a 485/5, kanalizační přípojka na pozemku 485/5 a 456/2, kú. Chýnov. Stavba garáže započala v roce 2008 na základě Souhlasu s provedením stavby ze dne 16.07.2018 vydaného stavebním úřadem Libčice nad Vltavou pod č.j.:MeUli/1774/2008/SÚ: Souhlas s provedením ohlášené stavby – zhotovení novostavby garáže na pozemku 485/5. Rodinný dům ani garáž nejsou zkolaudovány ani dokončeny. Stavba je nepravidelného půdorysu, zastřešená kombinací ploché a sklonité střechy. Dům je bez podsklepení, část s jedním nadzemním podlažím (cca 100 m2), část se třemi nadzemními podlažími a částečně účelově využitým podkrovím (cca 150 m2). Dispoziční řešení: 1.NP garáž pro více aut, bytová jednotka 1+1 s příslušenstvím (vstup, kuchyně, pokoj, sociální zařízení), vstup, vnitřní bazén 5,00 x 3,00 x 1,50 m, sociální zařízení, technické zázemí, schodišťový prostor, 2.NP schodišťový prostor, chodba, kuchyně, obývací pokoj, sociální zázemí 3.NP obytné prostory, sociální zařízení Podkr. Schodišťový prostor, ateliér, půdní prostor.

Historie podání