Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 192353001, Nejvyšší podání 26.000 CZK

Soubor movitého majetku

Stroje a zařízení

 Mapa

ID
192353
Číslo jednací
64/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-12-06 15:00:00
 Ukončení dražby
2017-12-06 15:30:00
Odhadní cena
663.000 CZK
Nejnižší podání
25.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
6.000 CZK

Předmět dražby
movitý majetek uvedený v soupisu majetkové podstaty dlužníka jako položka B. 2.- soubor movitých věcí, detailní seznam je uveden ve znaleckém posudku č. 013/005/2016

Technický stav souboru movitého majetku zjištěný při prohlídce dne 28. 10. 2016, je následující: Jedná se o nové nepoužité výrobky určené pro zajištění kompletní montáže a servisu vratových i bránových systémů, jako jsou pohony, jejich ovládací prvky, příslušenství, pojezdy, samotné vratové díly, spojovací materiál a další. Většina položek z uvedeného seznamu je však určena pro samotný záruční a pozáruční servis. Jedná se především o součástky jednotlivých vratových systémů a náhradní díly k pohonům, jako jsou kartery motorů a převodovek, statory, rotory, ozubená kola převodovek pohonů, jejich pastorky, ovládací elektronika, jako např. základové desky, kondenzátory, trafa, přijímače, vysílače, relé, koncové spínače, ovladače, fotobuňky a další nezbytné součástky potřebné pro zajištění záručního a pozáručního servisu. Tyto shora uvedené položky, určené pro zajištění servisu, se zde pak nacházejí pro odlišné výrobce vratových a bránových pohonů, které společnost OLYMPS DOOR s.r.o. na trh dodávala a zajišťovala u nich servis. Jedná se především a systémy výrobců: Nice, Becker, Bernal, CAME a Nassau. Všechny položky oceňovaného movitého majetku byly uloženy na jedenácti paletách, pod čísly 1, 2, 31, 32, 4, 5, 61, 62, 7, 8 a 9 (viz fotodokumentace v příloze), staženy strečovou fólií proti samovolnému pohybu a uloženy ve velkoplošném suchém skladu v objektu společnosti. Při původním ukládání movitého majetku na palety byla provedena inventarizace jednotlivých položek majetku a pořízena fotodokumentace (viz příloha). Palety byly očíslovány od 1 do 9 a uloženy ve zmíněném skladě. Tyto palety byly při prohlídce uskutečněné dne 28. 10. 2016 převezeny do výrobní haly, rozbaleny a předvedeny znalci k provedení ohledání dle obdrženého seznamu. Položky uvedené na seznamu jako vrata a křídla vrat, např. (117547, 109986, 117592, 117543, 106930, 117546) jsou demontované a po jednotlivých sekcích uloženy ve zmíněném skladě (viz fotodokumentace). Paleta č. 9 pak obsahuje dlouhé, obtížně skladné prvky, jako jsou posuvy, dráhy pohonů, těsnící gumy, konzole, trubkové pohony, dorazové pružiny, torzní tyče, úhlový materiál a další. Všechny kontrolované položky dle přiloženého seznamu odpovídaly inventarizaci a uložení. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 013/005/2016 znaleckého deníku. Popis nemovitosti je zpracován na základě Znaleckého posudku, který vypracoval XP invest, s.r.o.- Ing. Kurt Postupka, DiS

Historie podání
06.12.2017 15:01:00.918 192353001 přihodil na 26.000 CZK