Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Rodinný dům Chotějovice

Rodinný dům

 Mapa

ID
220018
Číslo jednací
220018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-05-29 14:30:00
 Ukončení dražby
2019-05-29 14:30:00
Odhadní cena
460.000 CZK
Nejnižší podání
320.000 CZK
Minimální příhoz
4.000 CZK
Jistota
40.000 CZK

Předmět dražby
1. podíl o velikosti ½: pozemek parc.č. st. 209/9- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 119 m2), součástí je stavba: Chotějovice, č.p. 135, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 209/9 včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 539 pro katastrální území Chotějovice 2. podíl o velikosti ½: pozemek parc.č. st. 209/9- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 119 m2), součástí je stavba: Chotějovice, č.p. 135, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 209/9 včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 539 pro katastrální území Chotějovice

Rodinný dům č.p. 135 je řadová krajní stavba. Rodinný dům má následující vnitřní dispozici: 1.PP (suterén) – místnosti sklepa, 1.NP (přízemí), kde se nachází bytové jednotka o velikosti 3+kk. Stavba má svislé nosné konstrukce zděné ze smíšeného zdiva kámen+ cihla, se založením na kamenných a betonových základech, stropy jsou dřevěné s podhledem, střecha je plochá s krytinou živičnou svařovanou, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, schodiště do suterénu kamenné, podlahy jsou betonové, vnitřní omítky jsou vápenné, vnější omítky jsou hrubé, okna jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře jsou plastové i dřevěné do dřevěných zárubní. Dům má vnitřní rozvod vody, kanalizace do žumpy, elektrické energie, topení je lokální na tuhá paliva, ohřev teplé vody v elektrickém bojleru. Přesné stáří stavby domu se nepodařilo zjistit, bylo stanoveno odborným odhadem a to s přihlédnutím k použitým materiálům na rok 1955, její stáří činí ke dni ocenění 63 let. Dům je po částečné rekonstrukci, průměrně udržovaný, jeho stavebně-technický stav odpovídá stáří a provedeným úpravám. Na pozemku se dále nachází přípojky inženýrských sítí – vody, elektrické energie. Pozemek čís. parcely St. 209/9, k.ú. Chotějovice, o výměře 119 m2 je v katastru nemovitostí evidovaný jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je zastavěn stavbou č.p. 135.

Historie podání