Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 192857003, Nejvyšší podání 695.000 CZK

Byt 2+1 Kadaň

Byt

 Mapa

ID
192857
Číslo jednací
54/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-08-09 16:15:00
 Ukončení dražby
2017-08-09 16:45:00
Odhadní cena
800.000 CZK
Nejnižší podání
640.790 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
80.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 1058/1, byt, v budově Kadaň, č.p. 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, byt.dům, LV 3072, postaveném na pozemcích parc. č. 146, LV 3072, parc. č. 147, LV 3072, parc. č. 148, LV 3072, parc. č. 149, LV 3072, parc. č. 150, LV 3072, parc. č. 151, LV 3072, parc. č. 152, LV 3072, parc. č. 153, LV 3072, parc. č. 154, LV 3072, parc. č. 155, LV 3072, - podíl o velikosti 728/92775 na společných částech domu: budově Kadaň, č.p. 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, byt.dům, LV 3072, postaveném na pozemcích parc. č. 146, LV 3072, parc. č. 147, LV 3072, parc. č. 148, LV 3072, parc. č. 149, LV 3072, parc. č. 150, LV 3072, parc. č. 151, LV 3072, parc. č. 152, LV 3072, parc. č. 153, LV 3072, parc. č. 154, LV 3072, parc. č. 155, LV 3072, - podíl o velikosti 728/92775 na pozemcích parc. č. 146, zastavěná plocha a nádvoří, LV 3072, parc. č. 147, zastavěná plocha a nádvoří, LV 3072, parc. č. 148, zastavěná plocha a nádvoří, LV 3072, parc. č. 149, zastavěná plocha a nádvoří, LV 3072, parc. č. 150, zastavěná plocha a nádvoří, LV 3072, parc. č. 151, zastavěná plocha a nádvoří LV 3072, parc. č. 152, zastavěná plocha a nádvoří, LV 3072, parc. č. 153, zastavěná plocha a nádvoří, LV 3072, parc. č. 154, zastavěná plocha a nádvoří, LV 3072, parc. č. 155, zastavěná plocha a nádvoří, LV 3072 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 3148 pro katastrální území Kadaň.

Byt je situován v bytovém domě č.p. 1055, 1056, 1057, 1058, 1060, 1061, 1062, 1063 a 1064 v 1. nadzemním podlaží sekce č.p. 1058. Byt o velikosti 1+2 sestává z předsíně, kuchyně, dvou pokojů, chodby, komory, koupelny a WC. K bytu náleží 2 sklepy (4,17 m2, 10,22 m2) v suterénu. Podlahová plocha bytu činí 59,98 m2. Vybavení oceňovaného bytu v době prohlídky tvořily vnitřní dveře, kuchyňská linka, kombinovaný sporák, sprchový kout, umývadlo a záchod, topná tělesa, vodoměry, dále vnitřní instalace elektrického proudu, vody, kanalizace, tepla a teplé užitkové vody apod. Podlahy bytu jsou opatřeny převážně povlaky z PVC, v koupelně, komoře a na WC keramickou dlažbou. Podle informace matky dlužníka, podané v průběhu prohlídky bytu, je vybavení koupelny a kuchyně v jejím osobním vlastnictví. Stavba má svislé nosné konstrukce zděné se založením na základových pasech zděných bez izolace proti zemní vlhkosti, střecha je sedlová, stropy jsou převážně s rovným podhledem, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, okna jsou plastová s izolačními dvojskly, schodiště je železobetonové, dveře plné a posuvné do kovových zárubní, vnější povrchy jsou opatřeny tepelnou izolací s barvenou omítkou, vnitřní omítky jsou štukové, v kuchyni, koupelně a na WC doplněny keramickými obklady. Bytový dům má vnitřní rozvod el. proudu, plynu, vody včetně teplé, kanalizace, vytápění je ústřední z dálkového zdroje včetně přípravy teplé vody. Bytový dům pochází z roku 1959, jeho stáří ke dni ocenění je tedy 58 let. Některé konstrukce domu byly v minulých již obnoveny, např. původní okna byla vyměněna za plastová s izolačními dvojskly, byly vyměněny vchodové dveře, vnější povrchy opatřeny tepelnou izolací apod. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Stavební stav domu odpovídá stáří, provedeným stavebním úpravám a běžné údržbě. Podle informace byla v oceňovaném bytě v letech přibližně 2009 až 2011 provedena rekonstrukce elektroinstalace v předsíni, kuchyni a koupelně, dále pak výměna vybavení kuchyně a koupelny. Stavební stav bytu odpovídá stáří a provedeným úpravám.

Historie podání
09.08.2017 16:37:55.442 192857003 přihodil na 695.000 CZK
09.08.2017 16:37:33.985 192857001 přihodil na 690.000 CZK
09.08.2017 16:36:55.413 192857003 přihodil na 685.000 CZK
09.08.2017 16:36:25.084 192857001 přihodil na 680.000 CZK
09.08.2017 16:36:03.266 192857003 přihodil na 675.000 CZK
09.08.2017 16:25:32.316 192857001 přihodil na 670.000 CZK
09.08.2017 16:25:00.596 192857003 přihodil na 665.000 CZK
09.08.2017 16:22:21.461 192857001 přihodil na 660.000 CZK
09.08.2017 16:21:59.898 192857003 přihodil na 655.000 CZK
09.08.2017 16:20:35.550 192857001 přihodil na 650.000 CZK
09.08.2017 16:16:30.646 192857001 přihodil na 640.790 CZK