Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 24018004, Nejvyšší podání 1.700.000 CZK

Provozní areál Perštejn- Lužný

Komerční nemovitost

 Mapa

ID
24018
Číslo jednací
24018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-05-16 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-05-16 16:05:00
Odhadní cena
1.142.260 CZK
Nejnižší podání
572.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
160.000 CZK

Předmět dražby
1.- Pozemek parc.č. St. 89/2- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Lužný, č. p. 110, adminis., stavba stojí na pozemku parc. č. St.89/2 Pozemek parc.č. St. 89/3- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba, bez čp/če, jiná st., stavba stojí na pozemku parc. č. St.89/3 Pozemek parc.č. St. 89/4- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba, bez čp/če, jiná st., stavba stojí na pozemku parc. č. St.89/4 Pozemek parc.č. St. 89/5- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba, bez čp/če, jiná st., stavba stojí na pozemku parc. č. St.89/5 Pozemek parc.č. St. 428- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba, bez čp/če, jiná st., stavba stojí na pozemku parc. č. St.428 Pozemek parc.č. 798/2- ostatní plocha Pozemek parc.č. 798/3- ostatní plocha Pozemek parc.č. 942- ostatní plocha Pozemek parc.č. 798/8- ostatní plocha Pozemek parc.č. 798/9- ostatní plocha včetně příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 396 pro katastrální území Černýš 2. - vybavení kanceláří- kancelářský nábytek, výpočetní technika 3. - osobní automobil značky Škoda 136 L Favorit, rok výroby 1988, SPZ 2U55576, VIN TMBADA200K0019940, číslo technického průkazu AO442857

Administrativní budova č.p. 110: Jedná se o stavbu na pozemku čís. parcely St. 89/2, umístěnou v severní části oceňovaného areálu. Jedná se o nepodsklepenou přízemní stavbu. Vnitřní dispozice je tvořena chodbou, kancelářemi, zasedací místností s barem, sociálním zařízením vč. umýváren a zvenku přístupným skladem. Konstrukční řešení a vybavení: Svislé nosné konstrukce jsou ze sendvičového zdiva, krov dřevěný, střešní krytinu tvoří osinkocementové tvarovky, okna dřevěná jednoduchá i zdvojená, podlahy betonové, krytinu tvoří PVC a koberce, vnitřní úpravu povrchů tvoří nátěr, z vnějšku je budova z větší část zateplena. V domě jsou vnitřní instalace elektrického proudu, vody a kanalizace – podle dostupných informací nefunkční. Vytápění je ústřední, bylo zajišťováno uhelnou kotelnou umístěnou v areálu – nyní nefunkční. Stáří a stavební stav: Přesné stáří se nepodařilo zjistit. Na základě charakteru stavby, dispozice a užitého materiálu lze stáří budovy odhadovat na cca 30 let. Stavebně-technický stav je špatný. Budova je delší dobu nevyužívaná, bez vytápění. Lze předpokládat statické narušení krovů. Většina stavebních prvků je na konci své životnosti. Celkové opotřebení bylo stanoveno odhadem na 85%. Stavba bez č.p./č.e. na poz. čís. par. St. 89/3: Stavba je v katastru nemovitostí evidována jako stavba bez č.p./č.e. se způsobem využití jiná stavba. Jedná se o nepodsklepenou přízemní halu. Svislé nosné konstrukce jsou ze sendvičového zdiva, střecha je sedlová, krytinu tvoří převážně lehké krytiny z organických vláken. Stavba byla v minulosti užívána jako truhlárna. Stavebně-technický stav je špatný, je patrná chybějící údržba, dá se předpokládat narušení nosných konstrukcí. Celkové opotřebení bylo stanoveno odhadem na 80%. Stavba bez č.p./č.e. na poz. čís. par. St. 89/4: Stavba je v katastru nemovitostí evidována jako stavba bez č.p./č.e. se způsobem využití jiná stavba. Jedná se o nepodsklepenou plechovou stavbu kotelny. Kotelna vytápěla celý areál. Podle dostupných informací je již několik let nefunkční. Celkové opotřebení bylo stanoveno odhadem na 90%. Stavba bez č.p./č.e. na poz. čís. par. St. 89/5: Stavba je v katastru nemovitostí evidována jako stavba bez č.p./č.e. se způsobem využití jiná stavba. Jedná se o nepodsklepenou zděnou stavbu se sedlovou střechou. Jde o objekt bývalé vrátnice. Celkové opotřebení bylo stanoveno odhadem na 75%. Stavba bez č.p./č.e. na poz. čís. par. St. 428: Stavba je v katastru nemovitostí evidována jako stavba bez č.p./č.e. se způsobem využití jiná stavba. Jedná se o nepodsklepenou přízemní budovu. Svislé nosné konstrukce jsou převážně zděné, střecha je sedlová, krytinu tvoří osinkocementové tvarovky a plechová krytina. Stavba byla v minulosti užívána jako dílny a garáže. Stavebně-technický stav je podprůměrný, stavba vykazuje zvýšené stavebně-technické opotřebení a chybějící údržbu. Celkové opotřebení bylo stanoveno odhadem na 80%. Pozemky: Jde o pozemky zapsané na LV č. 396 pro k.ú. Černýš. Pozemky spolu tvoří funkční celek areálu. Pozemky čís. parcel 798/3 a 942 byly v minulosti zpevněny živičným povrchem, který je však na hraně své životnosti a vykazuje výrazné opotřebení. Pozemek čís. parcely St. 89/2 je v katastru nemovitostí evidován v druhu zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku se nachází administrativní budova č.p. 110. Pozemek čís. parcely St. 89/3 je v katastru nemovitostí evidován v druhu zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku se nachází stavba bez č.p./č.e. – jde o stavbu truhlárny. Pozemek čís. parcely St. 89/4 je v katastru nemovitostí evidován v druhu zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku se nachází stavba bez č.p./č.e. – jde o stavbu kotelny. Pozemek čís. parcely St. 89/5 je v katastru nemovitostí evidován v druhu zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku se nachází stavba bez č.p./č.e. – jde o stavbu vrátnice. Pozemek čís. parcely St. 428 je v katastru nemovitostí evidován v druhu zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku se nachází stavba bez č.p./č.e. – jde o stavbu dílen a garáží. Pozemek čís. parcely 798/2 je v katastru nemovitostí evidován v druhu ostatní plocha se způsobem využití manipulační plocha. Pozemek čís. parcely 798/3 je v katastru nemovitostí evidován v druhu ostatní plocha se způsobem využití manipulační plocha. Větší část pozemku je zpevněna živičných povrchem. Pozemek čís. parcely 798/8 je v katastru nemovitostí evidován v druhu ostatní plocha se způsobem využití manipulační plocha. Pozemek čís. parcely 798/9 je v katastru nemovitostí evidován v druhu ostatní plocha se způsobem využití manipulační plocha. Pozemek čís. parcely 942 je v katastru nemovitostí evidován v druhu ostatní plocha se způsobem využití manipulační plocha. Větší část pozemku je zpevněna živičných povrchem. Při prohlídce na místě byla zpřístupněna většina budov. Některé prostory však byly uzamčeny nebo nebyly přístupné. Areál je již několik let neužívaný, většina staveb vykazuje výrazné stavebně-technické opotřebení a chybějící údržbu

Historie podání
16.05.2018 15:56:54.712 24018004 přihodil na 1.700.000 CZK
16.05.2018 15:53:37.550 24018002 přihodil na 1.610.000 CZK
16.05.2018 15:48:31.641 24018004 přihodil na 1.600.000 CZK
16.05.2018 15:48:10.238 24018002 přihodil na 1.510.000 CZK
16.05.2018 15:43:47.514 24018004 přihodil na 1.500.000 CZK
16.05.2018 15:43:25.665 24018002 přihodil na 1.410.000 CZK
16.05.2018 15:38:49.445 24018004 přihodil na 1.400.000 CZK
16.05.2018 15:36:48.917 24018003 přihodil na 1.300.000 CZK
16.05.2018 15:31:02.609 24018004 přihodil na 1.200.000 CZK
16.05.2018 15:30:40.431 24018005 přihodil na 1.110.000 CZK
16.05.2018 15:29:56.348 24018004 přihodil na 1.100.000 CZK
16.05.2018 15:29:05.087 24018003 přihodil na 1.000.000 CZK
16.05.2018 15:27:08.782 24018004 přihodil na 900.000 CZK
16.05.2018 15:26:43.208 24018003 přihodil na 800.000 CZK
16.05.2018 15:26:16.676 24018004 přihodil na 700.000 CZK
16.05.2018 15:26:01.521 24018003 přihodil na 650.000 CZK
16.05.2018 15:24:57.676 24018004 přihodil na 620.000 CZK
16.05.2018 15:23:57.889 24018005 přihodil na 610.000 CZK
16.05.2018 15:09:05.036 24018003 přihodil na 600.000 CZK
16.05.2018 15:03:43.389 24018002 přihodil na 582.000 CZK
16.05.2018 15:01:10.811 24018004 přihodil na 572.000 CZK