Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Dům Víckovice

Rodinný dům

 Mapa

ID
63019
Číslo jednací
63019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-06-26 14:45:00
 Ukončení dražby
2019-06-26 14:45:00
Odhadní cena
1.000.000 CZK
Nejnižší podání
1.000.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
80.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 15- zastavěná plocha a nádvoří (815 m2), součástí je stavba: Víckovice, č.p. 11, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 15 - pozemek parc.č. 12- zahrada (1947 m2) - pozemek parc.č. 181/11- trvalý travní porost (3474 m2) - pozemek parc.č. 277- ostatní plocha (322 m2) včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, na listu vlastnictví č. 65 pro katastrální území Víckovice

Dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený, je zde půda a obytné podkroví není vybudované. Zdroj informace o době výstavby: dle staršího znaleckého posudku, rok výstavby: 1933. Základy jsou kamenné, objekt je smíšené konstrukce, stropy jsou dřevěné trámové. Tvar střechy je sedlový, střešní krytina je tvořena pálenou taškou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a zateplení pláště není provedeno. Objekt je dispozičně řešen jako 2+1. V domě se nachází obývací pokoj o výměře 24,79 m2, pokoj o výměře 21,40 m2, kuchyně o výměře 19,72 m2, předsíň o výměře 13,89 m2, koupelna s WC o výměře 10,88 m2, spíž o výměře 6,21 m2, příslušenstvím je sklep o výměře 19,64 m2. Podlahová plocha činí 96,89 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 116,53 m2. Vnitřní omítky jsou štukové. Okna jsou v objektu dřevěná dvojitá. Dveře mají ocelové zárubně. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. Kuchyně je vybavena plynovým sporákem. Podlahy jsou řešeny: keramická dlažba, beton, lino. V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Zdrojem vody je dle staršího posudku pouze připojení ke studni, dle sdělení souseda na místním šetření byla však po znečištění studní do lokality zavedena obecní voda (neověřováno). Odpady jsou svedeny do jímky a zemní plyn není zaveden ani dostupný. Dům je vytápěn lokálně pomocí kamen. Ohřev vody zajišťuje ohřívač na tuhá paliva v koupelně. Dům je ve špatném stavu. Dle dostupných informací není již od roku 2012 užíván ani udržován. Nebyly zjištěny významnější statické vady, avšak dům je nutno považovat za stavbu k celkové rekonstrukci. Je nutné upozornit, že výše uvedený popis udává stav k roku 2012, tedy v době, kdy dům byl užíván, a je pravděpodobné, že veškeré vnitřní vybavení bude zastaralé, nefunkční, případně i poškozeno či odstraněno. Na pozemku se nachází okrasné i ovocné dřeviny a pozemek je bez oplocení. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k objektu je po nezpevněné obecní cestě – přístup je zarostlý, neupravený, objekt je běžně přístupný pouze přes sousední louku jiného vlastníka. Možnosti parkování v blízkosti objektu jsou velmi omezené. Součástí jsou tyto venkovní stavby: sklad, kůlna, chlév (vše smíšené zdivo, bez vybavení, ve špatném stavu).

Historie podání