Protože v průběhu dražby nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba ukončena s výsledkem nevydraženo.

Byt 1+2 Chomutov

Byt

 Mapa

ID
63018
Číslo jednací
63018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-04-11 16:30:00
 Ukončení dražby
2018-04-11 17:00:00
Odhadní cena
350.000 CZK
Nejnižší podání
235.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
70.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 4740/50, byt v budově Chomutov, č.p. 4740, byt.dům, LV 5759, na parcele 4801/34, LV 5759 - podíl o velikosti 619/34788 na společných částech domu- budově Chomutov, č.p. 4740, byt.dům, LV 5759, na parcele 4801/34, LV 5759 - podíl o velikosti 619/34788 na pozemku parc.č. 4801/34- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 7021 pro katastrální území Chomutov I.

Byt je situován v 10. nadzemním podlaží, v bytovém domě č.p. 4740. Bytový dům má 1 podzemní a 12 nadzemních podlaží. Byt o velikosti 1+2 sestává z předsíně, 2 pokojů, kuchyně, koupelny, WC a loggie. K bytu náleží sklepní kóje. Podlahová plocha bytu činí 61,9 m2. Konstrukční řešení a vybavení (domu a bytu): Svislé nosné konstrukce bytového domu jsou panelové, ze železobetonových dílců plošných, střecha je plochá s krytinou z asfaltových svařovaných pásů, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, schodiště je betonové s povrchem z PVC, okna bytu jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře jsou hladké plné i shrnovací do kovových zárubní, vnitřní omítky jsou štukové, vnější povrchy panelů jsou opatřeny tepelnou izolací s omítkou a nátěrem. V bytovém domě je výtah. Bytový dům má vnitřní rozvod el. proudu, plynu, vody včetně teplé, kanalizace, vytápění včetně přípravy teplé vody je zajišťováno dálkově. Vybavení bytu tvoří vana, umývadlo, záchod, kuchyňská linka, elektrický kuchyňský sporák, vestavěná skříň, vodoměry, vodovodní míchací baterie, vnitřní dveře, dále vnitřní instalace elektrického proudu, plynu, tepla, teplé užitkové vody apod. Krytina podlah povlaky PVC, laminátová podlaha a keramická dlažba. Stáří a stavební stav: Bytový dům pochází z roku 1978, jeho stáří ke dni ocenění je tedy 40 roků. Byla provedena rekonstrukce domu (zateplení fasády, plastová okna, vchodové dveře, střešní krytina vč. zateplení, výtah atd.). Stavební stav domu odpovídá jeho stáří a běžné údržbě. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Byt má novou kuchyňskou linku a nášlapné vrstvy, jinak je v původním stavu s průměrnou údržbou.

Historie podání