Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Pohledávky zůstavitele

Jiná práva

Pohledávky zůstavitele

 Mapa

ID
08019
Číslo jednací
08019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-05-29 15:15:00
 Ukončení dražby
2019-05-29 15:15:00
Odhadní cena
154.444 CZK
Nejnižší podání
54.100 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
15.000 CZK

Předmět dražby
1. pohledávka z titulu nedoplatku důchodu ve výši 5.601,-Kč, 2. pohledávka z titulu vypořádání společného jmění manželů ve výši 128.843,-Kč, 3. pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce ve výši 20.000,-Kč,

Pohledávky.

Historie podání