Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Pozemky Malá Veleň- podíl 1/8

Pozemek

 Mapa

ID
226018
Číslo jednací
226018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-02-13 14:30:00
 Ukončení dražby
2019-02-13 14:30:00
Odhadní cena
170.000 CZK
Nejnižší podání
85.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
20.000 CZK

Předmět dražby
Pozemek parc.č. 1156/2- trvalý travní porost (výměra 3386 m2) Pozemek parc.č. 1259/1- trvalý travní porost (výměra 13536 m2) Pozemek parc.č. 1275/2- trvalý travní porost (výměra 2612 m2) Pozemek parc.č. 1290/2- ostatní plocha (výměra 506 m2) Pozemek parc.č. 1304/15- trvalý travní porost (výměra 656 m2) Pozemek parc.č. 1304/16- trvalý travní porost (výměra 276 m2) Pozemek parc.č. 1304/17- trvalý travní porost (výměra 353 m2) Pozemek parc.č. 1304/18- trvalý travní porost (výměra 715 m2) Pozemek parc.č. 1304/36- trvalý travní porost (výměra 792 m2) Pozemek parc.č. 1304/37- trvalý travní porost (výměra 537 m2) Pozemek parc.č. 1304/45- trvalý travní porost (výměra 1174 m2) Pozemek parc.č. 1304/46- trvalý travní porost (výměra 102 m2) Pozemek parc.č. 1305/8- ostatní plocha (výměra 1504 m2) Pozemek parc.č. 1322/4- trvalý travní porost (výměra 64585 m2) Pozemek parc.č. 1332/9- trvalý travní porost (výměra 10156 m2) Pozemek parc.č. 1335/1- trvalý travní porost (výměra 3114 m2) Pozemek parc.č. 1338/3- ostatní plocha (výměra 301 m2) Pozemek parc.č. 1340/2- ostatní plocha (výměra 361 m2) Pozemek parc.č. 1522/9- trvalý travní porost (výměra 565 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 347 pro katastrální území Malá Veleň

Pozemky tvoří několik velkých celků rozkládajících se u silnice spojující Benešov nad Ploučnicí a část obce Jedlka. Jedná se o trvalé travní porosty. Pozemky tak slouží k zemědělským účelům, celková rozloha pozemků činí 105.231 m2. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány ve velké většině jako - plochy zemědělské a plochy smíšené nezastavěného území. V malé míře se jedná o plochy ochranné a izolační zeleně. Na pozemcích se nachází náletové dřeviny trnky, není oplocený. Pozemky jsou mírně svažité. Přístup k pozemkům je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemky se rozkládají ve východní nezastavěné části obce.

Historie podání