Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 95017002, Nejvyšší podání 240.002 CZK

Pozemky Orlová

Dopravní prostředky

 Mapa

ID
95017
Číslo jednací
95017
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-02-28 15:15:00
 Ukončení dražby
2018-02-28 15:55:00
Odhadní cena
1.000.000 CZK
Nejnižší podání
212.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
60.000 CZK

Předmět dražby
1.- pozemek parc.č.- 3282- ostatní plocha - pozemek parc.č.- 3283/1- orná půda - pozemek parc.č.- 3284- ostatní plocha - pozemek parc.č.- 3285- lesní pozemek - pozemek parc.č.- 3286- ostatní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, na listu vlastnictví č. 615 pro katastrální území Doubrava u Orlové 2.- podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 875- orná půda vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, na listu vlastnictví č. 654 pro katastrální území Orlová

Část pozemku (asi 1580 m2) parc. č. 3283/1 náleží k zastavitelné ploše Z25 – plocha smíšená obytná. Ostatní pozemky jsou orná půda, lesní pozemek, ostatní. Rozloha 6 287m2. Podíl na pozemku orná půda o rozloze 4623m2.

Historie podání
28.02.2018 15:47:06.062 95017002 přihodil na 240.002 CZK
28.02.2018 15:44:37.937 95017001 přihodil na 235.001 CZK
28.02.2018 15:31:28.709 95017002 přihodil na 230.001 CZK
28.02.2018 15:26:06.859 95017001 přihodil na 222.000 CZK
28.02.2018 15:24:05.482 95017002 přihodil na 217.000 CZK
28.02.2018 15:23:16.137 95017001 přihodil na 212.000 CZK